211118 - Nytt i Spirecta - uppdaterad admin av anslutningar och värdeförändring i balansrapporten

Här kommer en sammanställning av de senaste uppdateringarna och ändringarna i Spirecta. Ibland behöver du klicka på Ctrl + F5 eller Cmd + F5 för att Spirecta ska uppdateras och du ska få tillgång till dem.

Uppdatering av Balansrapporten, ny flik “Värdeförändring”

Förra veckan släppte vi en uppdatering där du kunde se värdeförändringen på enskilda konton. Nu kan du även se värdeförändringen sammanställd för alla dina konton i Balansrapporten (Rapporter => Balansrapporter => Balansräkning med tillgångar och skulder).

Så här ser den ut:

Det vill säga att du kan se den ingående balansen och därefter bryts värdeförändringen ner i sina beståndsdelar, t.ex. inkomster, värdeförändringar, värdeminskningar och utgifter. Naturligtvis får du det i siffror också:

Bättre kontroll på bankanslutningarna

Som du kanske har sett i forumet har mycket av arbetet på senare tid handlat om att förbättra den automatiska anslutningen till banker via BankID. Lite mer info:

Så har vi nu lagt till följande funktioner under “Inställningar => Din Data => Bankanslutningar”:

  • Döp om anslutning - praktiskt om du och din partner har konton på olika banker (eller samma bank) och behöver därmed ha två anslutningar till banken, en för dig och en för din respektive så att båda era konton kan importeras till Spirecta.

  • Uppdatera anslutning- en anslutning behöver uppdateras från tid till annan eftersom du bara kan hämta transaktioner fram till datumet för den senaste uppdateringen.

  • Radera anslutning - om du vill ta bort en anslutning för att börja om eller då något fel har uppstått.

Så här ser det nu ut i Spirecta.

Övriga saker som har lagts till eller fixats

  • Bugfix: Det har varit strul med SEB:s BankID-anslutning på sistone. Nu ska det förhoppningsvis fungera enligt vår leverantör.

  • Bugfix: Radering / aktivering av anslutningar enligt ärendet av @DaB här ska vara löst.

  • Bugfix: Fel uppstod då man kategoriserade i steg 3, gjorde en filtrering sedan en massändring.

  • Bugfix: Ibland kunde man inte välja kategori vid import via Excel-fil.

  • Bugfix: En hel del småbuggar fixades i samband med automatisk import-processen.

  • Bugfix: fel uppstod ibland då man klickade utanför bekräftelsemeddelande i Spirecta.

  • Ny funktion: Möjlighet att kunna välja period i vissa rapport på dagsbasis förutom månad- och årsbasis.

Antar att du menar värdeökningar och värdeminskningar? Känns som att termen värdeförändringar borde innehålla både värdeökningar och värdeminskningar.

Jag ser i bilden nedanför den citerade texten att det som står innanför parenteserna vid värdeökning och värdeminskning inte är så konsekventa. Går det att göra mer konsekvent så att det blir lättare för användaren att förstå kategoriseringen? Sen kanske det bara är jag, men jag har svårt att förstå det där med bokfört mot konto resp. bokfört mot eget kapital. Har du en bra beskrivning av det? Och när den terminologin syns i spirecta, finns det möjlighet att klistra in den beskrivningen på sidan eller i alla fall länka till den beskrivningen?

Jag är nog lite hemmablind just nu, kan du lägga till ett skärmklipp med pilar så att jag kan se, så hjälps vi åt. Vill ju självklart att det ska vara konsekvent. :+1:

Har skrivit en förklaring här:

Fin funktion!
Men är den redan omgjord? Namnen på staplarna ser annorlunda ut.

Jag får något fel i kolumnen ”insättning från kredit/lån”, den dubblerar mitt bolån. Krediter i form av aktiebelåning eller kreditkort räknas inte heller in.

1 gillning

@Muraks kan jag be dig att mejla mig i supporten på support@spirecta.com med två skärmklipp, ett med grafen och ett med transaktionerna som räknas dubbelt?

Jag misstänker att raderna med samma färg ska vara motsvarade varandra med skillnaden om det är inkomst eller utgift. Om man ska vara konsekvent borde väl det stå samma sak inom parenteserna på raderna med samma färg?

Edit: Såg nu att du efterfrågade pilar. Hoppas understrukna rader som är färgkodade duger. Säg till annars :slight_smile:

Fungerar utmärkt. Tack för feedbacken. Fixas i nästa revision. :+1:

1 gillning