221130 - Många uppdatering i Resultat-över-tid-rapporten

Dagens uppdateringar inkluderar ett antal uppdateringar till “Resultat över tid”-rapporten. Se även: “221130 - Många mindre uppdateringar

Ny graf: kategorigrupper som andel

På utgifter och inkomster kan du nu se en procentuell yta för de olika kategorierna.

Ny Totalt (%)-kolumn

Här kan man snabbt se hur stor del av totalen som en kategori eller kategorigrupp står för:

Exportera till Excel

Tacka vare feedback från Ola S. så har jag även lagt till en Exportera till Excel-funktion på resultatrapporten.

Kategorigrupper och kategorier per grupp

På önskemål från bl.a. @Jim_Akerstrom, @muraks, @emil, @Bjornen m.fl. har jag även skapat en pivoterad graf som istället för perioder på x-axeln har de olika kategorierna och grupperna. Äntligen kanske vi kan stänga tråden: “Tydligare tabeller och grafer för resultatrapporter

Horisontell scroll fixad för långa tidsperioder

Vissa har haft problem då man valt långa tidsperioder. Nu finns där en scroll.

1 gillning