Alla konton visas inte i resultatrapport detaljerd

Alla utgiftskategorier visas ej i resultatrapporten ”utgifter detaljerade”.
!

De visas dock i 12-månaders resultatrapport.
Notera tex raden bränsle.

Det är omöjligt att avgöra vilken grupp de tillhör. Men det är en annan diskussion.

Hmmm… Frågan är om den grafen ens bidrar med något. Kanske bättre ta bort den helt och hållet, eller? :thinking:

Ja jag tycker att den tillför något men inte i sin nuvarande form, har en annan tråd som diskuterar det.