Är det rimligt att bokföra kostnaden för renoveringen som en värdehöjning på huset?

Fråga till supporten idag:

Säg att man har en tillgång; ett hus/boende med värde 1’000’000kr.

Till detta hör en skuld, samt att man gör renoveringar/tillbyggnader/förbättringar.

Kan man, alternativt är det rimligt att bokföra kostnader för detta, automatiskt som värdeförändring på huset?

Jag skulle nog tänkt som man brukar göra i verkligheten. Bokför kostnaderna först på ett eget utgiftskonto t.ex. “Renoveringar”. När allt är klart så skulle jag försökt göra en objektiv värdering och sedan höja värdet på tillgången Huset.

I verkligheten på större renoveringar så tar man ju in en mäklare eller fastighetsvärderare som gör en bedömning. Många gånger är nämligen värdeförändringen på huset skiljt (åt båda hållen) från renoveringskostnaden. Vissa renoveringar skapar mycket värde och andra inte alls.