Automatisk omräkning av Beloppsfält vid uppdelning av transaktion

Hej!

När jag ska göra en uppdelning av en transaktion (typiskt för amortering+ränta) måste jag manuellt räkna om innehållet i Beloppsfälten. Eftersom det bara går att dela upp transaktionerna i två, kommer den ena alltid att vara differensen mellan totalen och det ena fältet, borde det andra kunna räknas ut automatiskt. Antingen om det sker med en liten knapp som gör det (“Räkna om fält”), en liten kryssruta som länkar fälten (“Länka belopp”), eller helt automatiskt.

2 gillningar

Bra idé! Har också gått och stört mig på detta.

En idé vore att sno en funktion från den nu avlidna smartbudget:
Lägga till en liten knapp bredvid Ändra och Radera i den klassiska bokföringsvyn, som heter “Splitta”. Om man trycker på den så delas raden upp i två, och man får upp en popup-ruta där man ombeds mata in det nya beloppet. Resultatet blir två rader där ena beloppet är det man matade in, och det andra beloppet är resten.

2 gillningar

Eller att man kan göra enkla uträkningar i fältet (typ som i Swish) kan också vara en lösning!

Gillar förslaget och hoppas också det kommer i framtiden!

Det är fixat i systemet nu. När man lämnar beloppsrutan så räknas beloppet om i den andra rutan. :+1:

1 gillning

Jag har testat det nu och den räknar inte om det. Värdet står dock nedanför, men det kommer inte automatiskt. Men jag försökte via importera kontoutdrag-vyn. Det kanske inte går där?

Nu tar jag delvis tillbaka vad jag sa, när jag gjorde det på en annan transaktion så räknade den om automatiskt. Det kan vara så att jag tidigare raderade värdena i ena raden och sen skrev i nytt värde. Då fungerade det inte. Sista gången markerade jag bara rutan och skrev i ett värde.

1 gillning