Balansräkningens utveckling över tid, tabell laddas ej

När man visar rapporter så laddas inte den detaljerade nedbrytningen in. Grafer visas men tabellen nedan bara laddar. Håller på i 10 min + utan förändring. Alla rapporter andra fungerar och visar information inom några sekunder.

Hittat i:
Balansräkningens utveckling över tid:
-Förmögenhet och Tillgångar (översikt) - funkar.
-Alla andra vyer funkar ej.

“12 månaders budgetöversikt” visar ingen information, varken tabell eller graf.

Nedan för 12 månaders budgetöversikt.