BankID / Tink-anslutning fungerar inte / Kan inte ansluta för automatisk import till banken

Ibland händer det att den automatiska importen tyvärr inte fungerar. Tyvärr är det mer vanligt än vi skulle önska och det beror på komplexiteten i att ansluta automatiskt till banker. I denna artikeln följer lite bakgrund och förslag på att saker som du kan göra.

Det vi rekommenderar är framförallt följande:

 1. Börja med att radera bankanslutningen. Tryck på ditt namn i menyn, klicka på inställningar, min data och bankanslutningar (direktlänk här) och radera de befintliga anslutningarna till banken. Detaljinstruktion här.

 2. Prova med olika anslutningar. - De flesta banker har två versioner av anslutningar, en ny och en gammal. Skriv gärna i rullistan t.ex. Swedbank för att få fram alla anslutningsversionerna.

 1. Rapportera gärna felet till oss via “Hjälp”-knappen eller skicka ett mejl till support@spirecta.com

 2. En workaround är att logga in på banken manuellt i en ny flik, kopiera kontoutdraget och klistra in det i Spirecta, du kan även prova importera via Excel, .csv-filer och andra sätt. Mer info finns i kom-igång-guiden.

Det vill säga att det här ska inte vara ett hinder för dig att få in data i Spirecta. :+1:

För dig som vill veta, klicka här

Bakgrund för ökad förståelse

Oftast underlättar det om man förstår problematiken bakom varför det inte fungerar, så här kommer en kort beskrivning.

På grund av extremt höga krav på säkerhet på banker och finansiella institut är det väldigt svårt att få tillstånd till att ansluta till dessa. Man vill inte att ekonomiska uppgifter skall hamna i orätta händer än mindre att pengar ska föras över av tredje part utan att man godkänner det.

Därför får inte en aktör som Spirecta ansluta till en bank utan tillstånd från Finansinspektionen. Ett sådant tillstånd kostar ett par hundratusen och till det tillkommer sedan att bygga anslutning till varje bank. Av förklarliga skäl har inte Spirecta det tillståndet eller kapaciteten.

Därför använder vi en leverantör som heter Tink som ägs av VISA-koncernen. Denna aktör har tillstånden som krävs och har byggt anslutningar (API) till de flesta bankerna. Vi har sedan gått igenom deras verifieringsprocess vilket innebär att vi får lov att ansluta till Tink och Tink ansluter sedan till respektive bank.

Det medför att när något inte fungerar som det ska, då kan det vara:

 1. Vi som har gjort fel i kommunikationen med Tink och skickar fel frågor till Tink.
 2. Tink som har gjort fel och inte svarar på våra anrop.
 3. Banken har problem och svarar inte på Tinks-anrop.

Det gör att Spirecta sitter tyvärr i händerna på både Tink och bankerna. I skrivande stund (2021-11-18) fungerar t.ex. inte anslutningen till SEB och SupremeCard. I det här fallet är problemet i steg 2 med SEB och i steg 3 med SupremeCard.

Eftersom vi betalar ganska mycket pengar till Tink för tjänsten ställer vi krav på dem och därför får du gärna rapportera när fel har uppstått så att vi kan ta det vidare.

Vår halv-automatiska import fungerar alltid

För att inte vara beroende av bankerna och Tinks funktionalitet och nycker har vi lagt mycket tid på att det alltid ska gå att jobba med Spirecta. Därför finns det flera sätt att få in data:

 1. Kopiera-och-klistra-kontoutdrag

 2. Ladad upp en exporterad .csv-fil från banken

 3. Importera från Excel

 4. Lägga till flera transaktioner åt gången

 5. Lägga till transaktion en och en

Ta gärna kontakt med oss om du är osäker på hur man gör, så hjälper vi till.

För den nördige

Då många av er som hänger i forumet är tekniskt intresserade så finns det två sätt hur man kan felsöka.

Det ena sättet är att kolla Tink:s statussida:

Där kan man även se tillgängligheten som i de flesta fall är bra, men som ni ser så är det inte helt ovanligt med att det är perioder som inte fungerar för alla bankerna. Det är alltså inte ett sätt att skylla ifrån oss, utan snarare att försöka visa hur det går till i bakgrunden.

Slutligen, om man vill testa själva anslutningen och ta bort Spirectas del, så kan man använda Tink:s demo-sida:

I korthet kan man säga att om det fungerar att logga in och se sina transaktioner via länken ovan och det INTE fungerar i Spirecta, då är det mitt fel och ansvar. :man_facepalming::slightly_smiling_face:

Hoppas det här gav lite mer kött på benen. :+1:

@janbolmeson det verkar som spirecta inte litar med tink igen…
Jag skulle uppdatera min SEB bankanslutning men det gick inte, loggade in på tinks service sida och såg att dom hade problem med just SEB sen den 19de. Testade då deras demo och där funkade det som det skulle och jag kunde logga in och se mina transaktioner.
Testade då att upprätta en ny anslutning till Preem, men det gick inte. Inte heller revolut funkade så min slutsats är att något är fel i spirecta hur den hanterar tink för tillfället.

Någon annan som upplevt samma problem? Sist jag uppdaterade min bankanslutning va i början av december.