Beskrivning i importen sparas inte

Jag har upptäckt ett problem i importen (i det steg där jag väljer kategorier).
När jag skriver en text i rutan Beskrivning (efter att ha tryckt på pilen för att “fälla ut” fler alternativ) och trycker spara så “stängs” extraalternativen men den inskrivna texten sparas inte!

Ligger i vår utvecklingskö för fix. Tack för rapporten.

Fixat i den här uppdateringen: