Bokföra förskott på arv?

Bokför jag förskott på arv? (Som jag ännu inte fått)
I mitt fall har jag köp föräldragården, både skog & jord, genom gåva*. Marknadsvärdet är mycket högre än vad jag köpte den för. För att det skall bli rättvist mellan mina syskon beräknades det fram en summa som skall motsvara mellanskillnaden mellan vad jag betalade & gåvans värde, förskott på arv.
Jag har således inte fått förskottet ännu, men den dagen mina föräldrar avlider skall mitt förskott dras av från evt arv.
*(Det räknas som “gåva” då betalningen för köpet var ca 80% under taxvärdet, detta av skattetekniska skäl. bla. reavinstskatt)