[BUG] [semi-autoimport] Överföring "till" konto visas som en överföring "från"

En överföring mellan bankonton hos Länsförsäkringar visas som uttag (överföring från) istället för insättning (överföring till) som det ska vara.

Det blir rätt när jag använder importerar data med kopiera+klistra-metoden.

Skärmdump som visar både auto-import (överst) och manuel kopiera+klistra import (nederst) för samma data.

Transaktionen visad hos Länsförsäkringar

Rådata för transaktionen webbläsaren får vid semi-autoimport. Jag har obfuskerat bort lite ID-värden.

  {
    "title": "Eut",
    "date": "2021-01-27",
    "type": "transfer",
    "amount": 1000,
    "suggested_account": null,
    "raw_string": "{\"accountId\":\"foo1\",\"amount\":1000,\"categoryId\":\"d8f37f7d19c240abb4ef5d5dbebae4ef\",\"categoryType\":\"TRANSFERS\",\"date\":1611745200000,\"description\":\"Eut\",\"formattedDescription\":\"Eut\",\"id\":\"foo2\",\"inserted\":1613820130000,\"lastModified\":1613820130658,\"merchantId\":null,\"notes\":\"\",\"originalAmount\":1000,\"originalDate\":1611745200000,\"originalDescription\":\"EUT\",\"payload\":{\"TRANSFER_ACCOUNT\":\"foo3\",\"TRANSFER_TWIN\":\"foo4\"},\"pending\":false,\"timestamp\":1613820130270,\"type\":\"TRANSFER\",\"userId\":\"foo5\",\"upcoming\":false,\"userModifiedAmount\":false,\"userModifiedCategory\":false,\"userModifiedDate\":false,\"userModifiedDescription\":false,\"userModifiedLocation\":false,\"currencyDenominatedAmount\":{\"unscaledValue\":10000,\"scale\":1,\"currencyCode\":\"SEK\"},\"currencyDenominatedOriginalAmount\":{\"unscaledValue\":10000,\"scale\":1,\"currencyCode\":\"SEK\"},\"parts\":[],\"internalPayload\":{},\"partnerPayload\":{},\"dispensableAmount\":1000,\"userModified\":false,\"identifiers\":{\"providerExternalId\":null}}",
    "is_duplicate": false,
    "tink_transaction_id": "foo2"
  },

Får samma problem från SEB. Har två överföringar, en +12000 och en -12000. Bägge kommer som utgiftsförslag när jag försöker med Tink-import.