[Bugg] Problem med att autoimport / synkronisering. Kan inte hitta api.spirecta.test

Jag provade synkorniseringsfunktionen för första gången idag.
Jag kommer så långt att jag får det bekräftat att BankID-inloggningen gick bra. Både för Handelsbanken och Länsförsäkringar. Men sen får jag ett felmeddelande om att api.spirecta.test kan inte hittas.

Ja, den är inte igång. Det är bara att vi har börjat förbereda för den så pass mycket att vi börjar ta med den i våra uppdateringar vi gör på nätterna. Ge oss ett par dagar till. :slight_smile:

1 gillning