Digital Spirecta Introduktion och frågestund - Tisdagen 4 maj kl. 12:00

Här är en möjlighet att vara med på en Spirecta-introduktion och ställa frågor. Självklart är det digitalt och kostnadsfritt. Vi brukar bara vara ett fåtal personer på dessa tillfällen så det är verkligen ett tillfälle att ta i akt att både komma igång och ställa de frågor du har tänkt, men inte ställt. :slightly_smiling_face:

Självklart går det även bra att ställa frågor här på forumet eller till mig på supporten: support@spirecta.com.

Normalt brukar jag köra på tisdag kvällar, men tyvärr behöver vi köra lunch-tid denna tisdag. Fler kvällstider kommer. :+1: