Digital Spirecta Introduktion och frågestund - Tisdagen 6 april kl. 20:30

Här är en möjlighet att vara med på en Spirecta-introduktion och ställa frågor. Självklart är det digitalt och kostnadsfritt. :slightly_smiling_face:

Jag kommer direkt till mötet istället för bokningen när jag klickar på länken. Ska det vara så? @janbolmeson

Sorry, det var jag som hade otur när jag tänkte. Hade lagt upp fel länk. Här är korrekt:

1 gillning