Digital Spirecta Introduktion och frågestund - Torsdagen 1 april kl. 12.00

Här är en möjlighet att vara med på en Spirecta-introduktion och ställa frågor. Självklart är det digitalt och kostnadsfritt. :slightly_smiling_face: