Digital Spirecta Introduktion och frågestund - Torsdagen 15 april kl. 12.00

Här är en möjlighet att vara med på en Spirecta-introduktion och ställa frågor. Självklart är det digitalt och kostnadsfritt. :slightly_smiling_face:

Introduktionen är sällan längre än 20-30 minuter, sedan brukar det vara ytterligare lika lång tid för frågor. :+1: