Få saldo att stämma med ej bokförda verifikationer

Hej,
Först och främst tack för ett bra och genomarbetat verktyg.
Använder verktyget för att få en överblick över hur familjen spenderat pengar.

Jag har bokfört tre olika konton inklusive överförningar mellan dom. Det är ett antal verifikationer som jag valt att inte bokföra som har med försäljning och köp av hus och bil, dessa förvränger statistiken så pass mycket och speglar inte våra normala inkomster och utgifter.

Som ni förstår stämmer inte saldot på något av kontona nu. Har provat med att ändra värdet på dom olika kontona, exempelvis “Personligt”. Då varnar den för " Att värdet är 6 635,23 kr och att det är korrekt per datum 2020-07-01 . Det innebär en värdeförändring om −182 373,17 kr sedan senast angivna värde." - jag blir osäker om det bokför diffen på ett motkonto och att det blir fel?

Hur gör jag så att saldot stämmer överens med verkligheten? Ska tilläggas att jag inte satt ett “startsaldo” när jag skapade kontona och började bokföra.

Tack

Du kan göra en värdeförändring i Spirecta utan att bokföra det som inkomst eller utgift. Du gör som du beskriver, dvs väljer att göra en värdeförändring av kontot och skriver det aktuella värdet ”för dagen”.
Spirecta räknar då ut mellanskillnanden/värdeförändringen själv och bokför förändringen mot ett ”slaskkonto” som heter ”Eget kapital”, såvida du inte ställt in att förändringen skall bokföras som något annat. I så fall ändrat du till ”Eget kapital” bara.
Då sker värdeförändringen av kontot och saldot stämmer, utan att du bokfört det som inkomst eller utgift.
Lycka till!

Hej och tack för svaret.
Hur fungerar det med dom olika rapporterna bakåt i tiden, om jag ändrar saldot så att det stämmer med dagens datum, kan jag då lita på att rapporterna bakåt i tiden stämmer?

Tack igen :slight_smile: