Fastigheter - boende + mark -> i Spirecta

I traditionell bokföring delar man, för en lant-/skogsbruksfastighet, på bostaden+tomtmark och den produktiva marken.
Alltså; oftast hanteras bostaden som en privat byggnad och åker/skog/mm som en del av företaget, då lant-/skogsbruksfastigheter räknas som företag.
Detta innebär att ränta och amortering på lån (om det är samma lån för hela fastigheten) delas mellan privat egendom och företagets egendom.
I förlängningen påverkar det sådant som ränteavdrag och
värdeförändring på bostad (vid ex. renovering) och värdeförändring på mark (ex. avverkning av skog)

Kan ni se se någon vits med att bokföra denna uppdelning i Spirecta också?

Oj, vilken bra och intressant fråga. Tack! :pray:

Jag kan inte svara i det här specifika läget mer än generellt. Det generella svaret är att göra det som liknar din privatekonomi mest i verkligheten. Om en del av lånet är t.ex. i företaget då hade jag inte tagit upp den delen i Spirecta. Den skulden ligger ju nämligen i företagets balansräkning och inte i din egen.

Däremot ligger ju företaget i din balansräkning (givet att du äger företaget). Då sätter du värdet på företaget som en tillgång. Värdet på den tillgången (“företaget”) i din privatekonomi blir ju något förenklat:

Summan av företagets tillgångar - summan av företags skulder - skatt + övervärde som någon är villig att betala för företagets potential.

Så resonerar jag spontant. Dock med en brasklapp att det inte finns något “rätt” sätt att göra det på.

Vad du tänker du som läser?

Intressant resonemang!

I mitt fall gäller det tills vidare en Enskild firma.
Detta gör att företagsekonomin och den privata i stort flyter ihop.
I framtiden kan det tänkas att företaget blir mer aktivt och eller konverteras till ett AB.

För nu behåller jag dem sammanslagna i Spirecta, och bokför då hela amortering + räntekostnaden + företagets utgifter som min privata ekonomi, istället för att dela på dem eller att räkna det som värdet av företaget.
Eftersom de än så länge är så nära kopplade. Klart utgifter för företagets bokföring inte är så relevanta i privatekonomin, förutom att mitt konto får betala dem.

Någon av er som har andra tankar eller resonemang kring denna eller en liknande situation?

Ja, enskild firma är väldigt märklig företagsform på det sättet. Jag brukar ju avråda folk från enskild firma, men jag vet att den företagsformen har vissa fördelar - särskilt i den situationen som du verkar vara i. Därför blir det nog bäst att göra så som du säger.

Kan man inte ha helt separata konton för företagets utgifter och dina privata på banken? Det underlättar ju också importen till Spirecta tänker jag.

Det går definitivt att ha separat konto för företaget, vilket troligen är en bra ide när kassaflödet blir större och jag mer aktiv i företaget. Möjligheten finns också att ha ett AB i framtiden.

Just nu är det som det är eftersom fastigheten som sådan räknas som företag, oavsett man vill eller inte. Därför har jag nu ett företag med bokföring utan att ha registrerat ett företag på det vanliga sättet. Så; köp en lant/skogsbruksfastighet och få ett företag på köpet :slight_smile:

EDIT: Att tillägga är att inkomsterna från skogsfastigheten är väldigt oregelbundna och därför stöds företagets utgifter av de privata inkomsterna.