Förskott på evt arv?

Bokför jag förskott på arv, som jag ännu inte fått?
I mitt fall har jag köp föräldragården, både skog & jord, genom “gåva*”. Marknadsvärdet är mycket högre än vad jag köpte den för, & för att det skall bli rättvist mellan mina syskon beräknades det fram en summa som skall motsvara vad “gåvan” var värd, förskott på arv.
Jag har således inte fått förskottet ännu, men den dagen mina föräldrar avlider skall mitt förskott dras av från evt arvet.
*(Det räknas som “gåva” då betalningen för köpet var ca 80% under taxvärdet, detta för skattetekniska skäll. bla. reavinstskatt)

Jag skulle tänka så här:

  1. Lägg in gården som en tillgång. Här kan man göra på lite olika sätt, men för att hålla det enkelt så skulle jag lagt in den till marknadsvärde idag.
  2. Lägg in eventuella pengar som du är skyldig dina syson som en skuld till respektive syskon.

Det tror jag blir enklast.