Fundering kring kreditkort och amortering

Jag har en fundering kring import av kreditkort. Själva “utgiften” har jag tidigare importerat från mitt bankkonto det betalats ut från och lagt in det som en överföring till skulden på kreditkortet. Så det står alltså “amortering” i beskrivningen. Jag hoppas det är rätt so far.

Men nu när jag ska importera själva trasaktionslistan från kredikortet blir jg förvirrad. Främst är det för att datumen är från månaden innan jag betalar fakturan. Spelar detta någon roll i Spirecta? Eller är det i huvudsak själva rubrikerna som är intressanta i transaktionslistan?

Hoppas ni förstår frågan. Jag kanske bara försvårar, och det är säkert super enkelt.

Hej!

Ja, så är det!

När det gäller kreditkort så sker egentligen följande utifrån ett bokföringsmässigt perspektiv.

När man genomför ett köp på ett kreditkort så handlar man på just “kredit”. Det vill säga att när du gör ditt köp så ökar din skuld till kreditkortsbolaget som betalar din utgift. I en resultat- balansräkning ser det ut som följer:

(Hos kreditkortsbolaget blir det ju tvärtom. Deras tillgång i form av din skuld ökar och därmed blir det en balans mellan deras balansräkning och din. T.ex. om du köper något för 1 000 kr så får du en skuld på 1 000 kr till kreditkortsbolaget som då har en fordran (=tillgång) på dig på 1 000 kr).

När du sedan betalar kreditkortsräkningen i slutet av månaden så sker ju egentligen följande transaktion. Det vill säga att du “flyttar pengar” från din tillgångssida (bankkonto) till din skuldsida.

Transaktionstypen när man flyttar pengar från en tillgång till en skuld brukar vi i dagligt tal kalla för en amortering. Så svaret på din fråga:

Är ja. :blush:

Nej, för du vill få in köpen i Spirecta för när de gjordes.

Det enda att egentligen hålla koll på i situationen när man arbetar med ett kreditkort är att du inte tar med “amorteringen” dubbelt. Överföringen mellan ditt bankonto och kreditkortet dyker ju nämligen upp två gånger:

  • En gång när du importera kontoutdraget från bankkontot som betalar fakturan
  • En gång när du importerar historiken från kreditkortet

Det viktiga är att du bara tar med den en gång.