Hur bokför jag en återbetalning eller en retur från Boozt/Klarna?

Användarfallet från Boozt/Klarna/Zalando: Köper kläder för 1000 sek och betalar 1000 sek. Skickar tillbaka kläder för 500 sek, Boozt “settlar” den slutgiltiga transaktionen genom att återbetala 500 sek till mig.
Hur bokför ni återbetalningen? Det är ju ingen inkomst…

//Christoffer

Hej!

Det finns ett alternativ som heter just “Återbetalning” där du väljer om det är inkomst, utgift & överföring som är toppen att använda i fall som detta. Välj Återbetalning och därefter den utgiftskategori som du bokförde ditt klädköp i. Då förstår Spirecta att du spenderat 1000(betalt) - 500(fått tillbaka) = 500 kr på kläder. Du kan även använda alternativet Återbetalning om du exempelvis ätit ute, du betalt och ditt sällskap swishar dig för sin respektive del. Då kan du lämpligtvis bokföra ditt sällskaps betalningar till dig som Återbetalning.

Hoppas det hjälpte. Säg till det var något som jag inte lyckades förklara så bra :slight_smile:

2 gillningar

Bara en kort komplettering till @emil:s svar. Så här ser det ut i Spirecta:

Välj återbetalning i “typ av transaktion” och sedan som kategori så väljer du t.ex. “Kläder” eller det som du hade bokfört köpet på. Sedan löser Spirecta resten.

Om du istället är i det enskilda transaktionsläget, så väljer du enligt nedan:

@janbolmeson

I balansrapporten särredovisas återbetalning. Kommer ens utgifter i balansrapporten vara högre än om jag kollar på utgifter i resultatrapporten?

Ja, det kommer de eftersom vi kollar på balanskonton. Men i resultaträkningen kommer det vara rätt. :slightly_smiling_face: