Hur bokför jag en skatteskuld till följd av en utdelning?

När det gäller en “skatteskuld” som uppkommer pg.a en utdelning från eget AB. Vad anser du är bästa sättet att boka denna? Är det genom att gå in på skulden och ändra avancerade funktionen (som det står att man rekommenderas att inte göra) för att aktivt själv kunna uppdatera värdet på en skuld? (“Tillåt direkt uppdatering av värdet”) Eller finns det något annat sätt?

Samma princip också om man t.ex har en skuld som av någon anledning skrivs av eller?

Ja, jag skulle göra som så här:

  1. Lägg till skulden manuellt så att du under Skulder har: “Skatteskuld”.

  2. Lägg till en utgiftskategori som heter “Skatt”.

  3. Sedan kan du sätta värdet på skulden på två sätt.

    a) Det ena sättet är att ha en utgiftskategori som heter “skatt”. Då lägger du till en transaktion som “utgift betald från kreditkort”. Där du väljer skatt-kategorin som utgiftskonto och skattekontot som från konto. Det kommer få resultatet att du får en utgift och värdet på skatteskulden ökar. Jag rekommenderar detta sätt.

    b) Det andra sättet är att i “Lägg till transaktion” så använder du “Utökning av en skuld utan att pengarna sätts in p ett bankkonto”. Då ökar värdet på skatteskulden, men du får inte med skatten i din resultaträkning (då ingen utgift har skapats).

  4. När du sedan betalar in pengarna till skatteverket så bokför du den transaktionen som en “överföring från ditt bankkonto till skatteskulden” som då kommer amorteras.

Det andra alternativet som gör att du kan skippa alla tre stegen ovan är att du bara tar in nettodelen på utdelningen i Spirecta. Dvs. att du tar skatten helt “off-the-books”. Du får välja själv hur du vill göra, men det mest korrekta är ju att ta med det både som en inkomst, utgift och en skuld. :slight_smile: