Hur gör jag en inaktiv tillgång / skuld aktiv igen?

Jag testade sätta en skatteskuld som “inaktiv” då det är en uppskjuten skatt på fsg lght som vi inte vet när den ska realiseras. Det är en skuld men inte kanske något att väga in i varje månadsrapport, varav jag testade funktionen att inaktivera konto 2505.

Hittar inget sätt att göra den aktiv igen, själva kontot syns inte längre. Hur återskapar man om man vill ha den aktiv igen?

Du hittar alla tillgångar, skulder, inkomst- och utgiftskategorier - oavsett om de är aktiva eller ej - i sammanställningen “Allt i en lista” under Administration. Där hittar du för övrigt även “eget kapital”-kontot. :blush: