Hur kan jag radera transaktioner från en felaktig källa?

Jag håller på att lägga till mina kontoutdrag (importera inkomster och utgifter) men har råkat importera från fel källa på rätt mycket inser jag nu i efterhand. Så jag tror det enklaste är om jag tar bort alla överförda kontoutdrag och lägger in dem på nytt utifrån rätt källa.

Hur gör jag detta på snabbast möjliga sätt? Finns det något sätt att radera alla överförda kontoutdrag i ett svep?

Det finns flera olika sätt att göra det på.

Byt källkonto

Det första jag skulle kollat på är att byta källkontot. Det går att massändra transaktioner via “Alla transaktioner”-vyn.

  1. Gå till Alla transaktioner-vyn

  2. Klicka på “Visa / dölj snabbfilter”

  3. Välj i “Källkonto” det felaktiga källkontot.

  4. Markera alla transaktionerna via kryssrutan överst (eller manuellt transaktion för transaktion)

  5. Byt källkonto i vyn som dyker upp (även här kan du ändra flera samtidigt via kryssrutorna).

Se nedanstående bild:

Därefter kan du byta till ett annat källkonto.

En variant på ovan istället för att välja källkonto

En variant på ovan istället för att välja snabbfilter och källkonto är att du kan få fram alla transaktioner som importerades på samma gång. Det är praktiskt om man gör t.ex. en dubbelimport eller liknande. Den får du fram genom att:

Där kan du sedan trycka på en importtitel som då kommer att ta fram alla kopplade transaktionerna. Sedan kan du antingen radera dessa eller ändra dem precis som ovan.