Hur lägger jag in en kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkringar, hur ska denna s k tillgång definieras?

Du lägger in den precis som vanligt via “Administera => Tillgångar” och klickar på “Lägg till en tillgång”.

Jag själv brukar gruppera den under “Finansiella tillgångar” men man kan även lägga dem grupperat under en grupp såsom “Avanza” om det är ett konto på Avanza av flera. Så det gör man lite som man vill. Det är dessutom inget permanent beslut, utan man kan flytta runt det som man vill senare.

Därefter hade jag under fliken “Typer” definierat det:

  • Tillgångstyp = värdepapper aktier och liknande
  • Närande tillgångar = Ja
  • Fritt kapital = Ja
  • Riskskala = beronde på innehållet i kapitalförsäkring, är det aktiefonder som “6 Hög risk”

I fliken fördelning:

  • Aktier = andelen aktier på kontot (t.ex. 100 %)
  • Förväntad avkastning = 7 % vid 100 % aktiefonder