Jämföra inkomst-/utgiftskategorier mellan olika år?

Jag tycker det är knepigt att följa upp hur mina utgifter (och inkomster) per kategori har förändrats genom åren.
Tex. Jag kan se att min sparkvot var hög 2014 för att bli väldigt mycket lägre 2015 och sedan någonstans mittemellan för 2016. Men jag hittar inget smidigt sätt att se varför.

Under resultatrapport kan jag jämföra ett enskilt år (och dess grupper eller kategorier) med ett annat men jag kan inte se en trend över flera år.
Jag kan gå in på en utgiftskategori i taget och välja årsbasis för att se hur just den kategorin utvecklats men det blir mycket jobb och ger ingen bra överblick.
Förstår att ett diagram med alla kategorier över många år kan bli rörigt (beroende på hur många kategorier man har) men tänker att en tabell, liknande den för “Resultatrapport (12-månader) - Per kategori” fast med år istället för månader hade varit till stor nytta.

Eller finns det något annat smidigt sätt att få fram något liknande som jag inte hittat?

Det kommer en ny resultatrapport i nästa vecka som ska underlätta just det här. :blush:

1 gillning