Kan man importera från flera personnummer?

Fråga till supporten:

Vi har använt Zlantar hittills, men det blir väldigt knöligt att få en överblick i och med att vi har delad ekonomi med gemensamma konton och även kreditkort som står på oss som individer, så vi kan inte få in all data i samma konto på Zlantar.

Kan man automatiskt överföra från olika personnummer i Spirecta, eller hur kan vi få en bra överblick på helheten?

Ja, det går att importera data på många olika sätt till Spirecta för att få en 100 % koll på helheten. De sätt som finns om man är två personer med uppdelad ekonomi är:

  • Import via BankID - inga problem att ha importera via två personnummer
  • Semi-manuellt genom att klipp-och-klistra kontoudrag
  • Semi-manuellt genom Excel-, .csv-filer och mängder av andra sätt

Alla sätt att få in data i Spirecta finns beskrivna här.

Sedan om man vill hålla koll på det den “uppdelade”-delen i ekonomin så finns det några olika sätt:

  • Filter i rapporterna - om ni har olika konton eller kort som ni importerar data från så kan man i Spirecta filtrera t.ex. “alla matkostnader betalde från kortet X”, eller “alla kostnader betalda från konto y”.

  • Fördelning per kategori och person - man kan även ställa in på olika kategorier en förvald procentsats. T.ex. alla kostnader i denna kategorin ska delas 50/50 eller 70/30. Du kan skapa kategori er själv och ställa in det.

  • Egna kategorier - du kan även skapa enskilda kategorier t.ex. “Jan pension” och “Caroline pension” för att särskilja dem helt och hållet. Sedan kan du välja klicka i eller bort dem i rapporterna.

  • Fördela kostnader - du kan slutligen även fördela kostnaderna via fördelningsrapporten på transaktionsnivå. Vi rekommenderar dock inte riktigt det eftersom det är tidskrävande. De tre lösningarna ovan borde ta hand om nästan alla situationer. :+1:

Lycka till!

Något som hade varit önskvärt, är att kunna logga in på SEB företagsbank (och då såklart välja vilket av företagen man vill logga in på…) :slight_smile:

Ligger tyvärr utanför min kontroll då det är hos Tink. Däremot kan jag göra en manuell importmall om det inte finns. :+1: