Kategorier och kategorigrupper

Introduktion till kategorier och kategorigrupper

I Spirecta använder du kategorier och kategorigrupper för att bokföra din privatekonomi på det sätt som du önskar. Du kan tänka på det som att en kategori är en låda som innehåller en viss typ av inkomster, utgifter, tillgångar eller skulder. En kategorigrupp är mer som en speciell garderob som du kan sätta in dessa lådor i. Du som är van vid bokföring kan tänka på det som konto och kontogrupp.

Du har 100 % frihet att skapa, ändra, ta bort dessa kategorier precis som du vill. Det finns inga begränsningar. Du administrerar de olika kategorierna i Spirecta på följande sidor:

Du kan även se alla kategorier och grupper i en enda lista:

Exempel på hur det kan se ut (inkomster)

Exempel på inkomstkategorier är:

 • Lön (Anna)
 • Lön (Pelle)
 • Barnbidrag
 • Utdelning eget bolag
 • Utdelning Avanza

Exempel på inkomstkategorigrupper är:

 • Löner
 • Bidrag
 • Kapitalinkomster

Slår man ihop det i kategorier och kategorigrupper så blir det:

 • Löner
  • Lön (Anna)
  • Lön (Pelle)
 • Bidrag
  • Barnbidrag
 • Kapitalinkomster
  • Utdelning eget bolag
  • Utdelning Avanza

Exempel på hur det kan se ut (skulder)

Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut för utgifter:

 • Bolån
  • Lån #1
  • Lån #2
 • Kreditkort
  • American Express
  • Resursbank

Om du har några frågor, kommentera nedan. :+1: