Kom igång - Steg 2. - Anpassa dina utgiftskategorier

Anpassa dina utgiftskategorier

I den här delen ska du skräddarsy Spirecta utifrån dina olika utgifter. Du ska samla utgifter av samma slag i kategorier, lägga till de som saknas, ändra namn där det behövs och ta bort de kategorier som inte är relevanta för dig. Lycka till! :+1:

Anpassa dina utgiftskategorier

Steg nummer två är att skapa en överblick över dina utgifter genom att ordna dem i olika kategorier. Sedan samlar du alla likartade kategorier i en och samma grupp, precis som du gjorde med dina inkomster.

Dina förifyllda utgiftskategorier bygger på Konsumentverkets riktlinjer samt erfarenhet från tusentals Spirecta-användare, inklusive oss själva. Precis som med inkomskategorierna kan du alltid gå tillbaka och ändra i efterhand. Det är viktigare att du förstår konceptet och kommer vidare, än att det blir helt perfekt direkt nu. :sunglasses:

Det som vi rekommenderar att du gör i det här steget är:

Uppgifter att göra

Allt går att ändra i efterhand så det är ingen fara om något glöms bort just nu. :+1:

Definitioner som Spirecta använder

I Spirecta använder vi följande definitioner:

  • Utgift - En specifik utgift ett visst datum med ett specifikt belopp och typ. T.ex. “Spotify, maj 2020, 99 kr” eller “Netflix, maj 2020, 159 kr”.

  • Kategori - En “påse” som samlar alla utgifter av samma typ. I kategorin “Mobil-, musik, och andra abonnemang” bokför du till exempel alla Spotify, Telia, Netflix utgifter för alla månader.

  • Kategorigrupp - En grupp med flera kategorier av samma typ. Det kan vara rimligt att skapa en grupp som heter till exempel “Personligt”, för att samla alla utgifter kopplade till mig som person.

Förutom “Mobil-, musik och andra abonnemang” kan det inkludera kategorier såsom “Hälsa och skönhet”, “Kläder och skor”, “Mat och förbrukningsvaro” och “Utbildning och litteratur”.

Du som är van vid klassisk företagsbokföring kan tänka på det som verifikation, konto och kontogrupp.

Frågor, kommentarer eller funderingar

Klicka gärna på “svara” för att ställa frågor eller dela med dig av dina funderingar. Vi läser och svarar på majoriteten av alla kommentarer. :+1:

:arrow_right: Till nästa steg (3) i kom-igång-guiden
:arrows_counterclockwise: Tillbaka till innehållsförteckningen
:arrow_left: Föregående steg (1) i kom-igång-guiden