Kom igång - Steg 3 - Skräddarsy dina tillgångar

I det här tredje steget i kom-igång-guiden är målet att se till att alla tillgångar du har i verkligheten också återspeglas i Spirecta. Det vill säga att om du t.ex. har ett bankkonto, ett investeringssparkonto med fonder eller bostadsrätt i verkligheten så behöver du lägga till dessa i Spirecta.

Uppgifter att göra: skräddarsy din tillgångar

När du startar ett Spirecta-konto så får du ett antal fördefinierade tillgångar och tillgångsgrupper. En tillgång är väldigt förenklad något som du äger som du kan sälja och få pengar för. Ofta förändras även en tillgång i värde och kan ge dig en avkastning över tid.

Tillgångar du får från början är generella för att passa så många som möjligt. Därför är det viktigt att du lägger lite tid på att skräddarsy dem så att de matchar din ekonomi.

Visa tillgångarna som finns med från början

Du kan använda nedanstående mål som en kontroll för när du är klar med detta steg, även om du inte gör det i en sittning. Det går alltid att komplettera i efterhand.

Målet med detta steg är: att majoriteten av dina tillgångar som du äger och har i verkligheten finns med i listan över dina tillgångar i Spirecta.

För att göra ditt eget liv enklare när du börjar med Spirecta:

Sätt inga startvärden på tillgångarna. Bara se till att din lista med tillgångar i Spirecta matchar dina tillgångar i verkligheten. Vi kommer sätta startvärden senare. :+1:

Får att uppnå målet ovan, börja med att öppna översikten med alla tillgångar:

Uppgift 1) Öppna översikten med dina tillgångar genom att gå via menyn “Administera => Tillgångar” och bekanta dig med vyn.

Två sätt att skräddarsy och anpassa dina tillgångar

Det finns två sätt att skräddarsy dina tillgångar.

  • Manuella sättet - du lägger till dina tillgångar manuellt. Det säkraste sättet eftersom du har full kontroll och det är sättet som vi rekommenderar.

  • Importera via BankID - du kan även ansluta till din bank och importera dina bankkonton. Ett smidigt sätt om din bank tillåter att Spirecta ansluter till den. Fördelen är att det går att importera flera tillgångar och skulder åt gången, men det tar ofta lite tid och fungerar inte allt på grund av strul i anslutningarna.

Nedan följer instruktioner för båda sätten som naturligtvis går att kombinera. Om du har t.ex. Swedbank, som stödjer import så kan du importera alla dina konton från Swedbank och sedan lägga till dem från en annan bank manuellt. Det går dessutom att ångra sig om något mot förmodan blir fel.

Alternativ 1) Skräddarsy på det manuella sättet (rekommenderas!)

I det manuella sättet har du full kontroll på administrationen av tillgångarna då allt sker i Spirecta och du är inte beroende av någon annan part. Det här sättet kommer alltid att fungera.

  • Uppgift 1.2) Via översikten ta en tillgångsgrupp i taget och radera de tillgångar som inte är relevanta. T.ex. om du inte har något betalkort, radera tillgången i Spirecta.

  • Uppgift 1.3) Skapa de tillgångar i respektive tillgångsgrupp som saknas. Om du t.ex. har fyra bankkonto och din partner har två, lägg till alla dessa i Spirecta.

  • Tips! Du kan använda “ändra flera”-funktionen för att döpa om, flytta eller radera flera tillgångar åt gången.

OBS! När du skapar tillgångarna så behöver du inte sätta något startvärde, vi kommer göra det senare i kom-igång-guiden.

Alternativ 2) Skräddarsy på det automatiska sättet via BankID

Det andra sättet att skräddarsy dina tillgångar är genom att låta Spirecta ansluta till din bank och hämta en lista på alla dina tillgångar och skulder. Det här fungerar bra när det fungerar, men är beroende på att din bank tillåter externa anslutningar och det kan ta någon minut för uppkopplingen att ske.

Uppgift 2.1) I översikten klicka på “Importera tillgångar från din bank via BankID”. Följ därefter instruktionerna för att importera dina tillgångar. Mer information om den automatiska importen av tillgångar/skulder finns här i manualen.

När du har importerat tillgångarna så kan du administrera dem precis som vilken annan tillgång som helst.

Överkurs 01: checklista som hjälper dig att få med alla dina tillgångar

Visa hela checklistan

Det kan vara svårt att på rak arm skapa en lista med alla dina tillgångar. Därför kan du använda nedanstående checklista som hjälp när du gör inventeringen.

OBS! Notera att “tillräckligt bra” är målet när du gör det här steget. Du kan alltid komma tillbaka och skapa fler tillgångar i efterhand. Det är bättre att ha en lista som är okej som du använder än att ha målet att göra en perfekt lista som du inte blir klar med och fastnar på.

Har du tagit med alla dina…

1) … bankkonton? (t.ex. Swedbank, SEB, Nordea) - Du bör lägga till alla bankkonton som du har i verkligheten. Om du t.ex. är kund på Swedbank har tre konton, då ska du lägga till alla dessa tre konton separat i Spirecta. Om din partner sedan har SEB som bank och har två konton, då bör även dessa läggas till i Spirecta. Totalt bör ni då i tillgångsgruppen “Bankkonto” ha fem konton.

Om ni sedan har ytterligare bankkonton på andra banker t.ex. Avanza Sparkonto+ eller motsvarande så bör även dessa läggas till. Det är okej att det blir ganska många konton. :blush:

2) … betalkort (t.ex. Lunar, Revolut, PFC)? - Om du använder ett betalkort (“debitkort”), det vill säga att kort som du brukar föra över pengar till, så bör det också läggas till i Spirecta. Typiska exempel är t.ex. Lunar eller Revolut. Om du har ett betalkort som är kopplat direkt till ett bankkonto t.ex. Nordea Debit som går till ditt Nordea-kort så ska du INTE ta med det.

OBS! I det här fallet avser vi INTE kreditkort, dessa är de facto skulder och ska läggas till i nästa steg i kom-igång-guiden. Så skippa i det här steget alla kort som du får en faktura på eller betalar ränta på.

3) … värdepapperskonton (t.ex. ISK, KF och AF)? - Om du har olika typer av värdepapperskonto, t.ex. investeringssparkonto (“ISK”), kapitalförsäkring (“KF”) eller vanlig aktie och fonddepå (“AF”) hos t.ex. Avanza eller Nordnet så ska alla dessa läggas till som separata tillgångar i “Finansiella tillgångar”-kategorin.

Det vill säga att om du t.ex. har ett konto med ditt eget sparande och ett till barnens sparande, då ska du i Spirecta ha minst två tillgångar.

4) … konton hos din fondrobot (t.ex. LYSA, Opti, Fundler)? - Om du använder en fondrobot som t.ex. LYSA och har flera konton där såsom sparande till pension, sparande till barnen, mellanriskssparande eller motsvarande, då ska alla dessa skapas i Spirecta på motsvarande sätt som i 3) ovan.

5) … materiella tillgångar? - Om du har ett hus, en bostadsrätt, en bil, båt, motorcykel, fyrhjuling, fritidshus eller motsvarande då kan du också lägga in dessa i Spirecta.

6) … aktier i eget företag? - Om du äger ett eget AB så bör du lägga till det som en egen tillgång.

7) … ytterligare tillgångar? - Det finns fler typer av tillgångar som man kan lägga in i Spirecta vid ett senare tillfälle. Exempel är t.ex. pensioner, skattekonto, alternativa tillgångar och liknande.

I grunden handlar det om att allt som du äger som du skulle kunna sälja och få pengar för borde du ha med i Spirecta.

Överkurs 02: exempel från rapporterna

Visa hur det kan se ut i rapporterna när du är klar med kom-igång-guiden. 🤓

I framtiden, när du har lagt till alla dina tillgångar och uppdaterat dem med värde så kommer du kunna få fram rapporter som liknar bilderna nedan. Du behöver inte göra något med rapporterna just nu, utan det är mest en inspiration så att du kan se hur den här delen hänger ihop med resten av Spirecta.

Nedan följer en bild från den klassiska Balansräkningen som visar ett helikopterperspektiv över summan av tillgångar och skulder och din nettoförmögenhet:

Nedan följer en lite mer detaljerad bild med dina tillgångsgrupper:

Naturligtvis kan du även se den sista och mest detaljerade nivån:

Du kommer även kunna följa utvecklingen över tid som t.ex. i Förmögenhetsutvecklings-rapporten:

Nästa steg i kom-igång-guiden

Bra jobbat, nu kan du gå vidare till nästa steg i kom-igång-guiden. Om du har frågor, använd hjälp-knappen eller skriv en kommentar nedan. Glöm inte bort att du är välkommen på ett digitalt introduktionsmöte eller en workshop där du kan ställa frågor.

:arrow_right: Till nästa steg (4) i kom-igång-guiden
:arrows_counterclockwise: Tillbaka till innehållsförteckningen
:arrow_left: Föregående steg (2) i kom-igång-guiden