Kom igång - Steg 4 - Ställ in rätt startvärde på dina tillgångar

I det här steget i kom-igång-guiden är målet att 1) bestämma dig för ett startdatum att börja använda Spirecta från och 2) sätta rätt startvärde på dina tillgångar inför det datumet.

Uppgift att göra: bestäm dig för ett startdatum

Du kan använda nedanstående mål som en kontroll för när du är klar med detta steg, även om du inte gör det i en sittning. Det går alltid att komplettera i efterhand. Kom ihåg resonemanget om “tillräckligt bra”.

Målet med detta steg är: att du har bestämt dig för ett startdatum och att du har fyllt i ett startvärde för dagen innan ditt startdatum för en del av dina tillgångar.

För att uppnå detta mål, börja med ett bestämma dig för vilket startdatum du önskar att ha för ditt arbete i Spirecta. Med startdatumet avses den dag från och med vilken du kommer att hålla Spirecta uppdaterad med transaktioner och uppgifter.

Ett exempel om du påbörjar din Spirecta-prenumeration den 15 april, så kan ett bra exempel på startdatum den 1 mars. Då kan du börja jobba med föregående månad direkt och få aktuella värden. Det går naturligtvis bra att välja även 1 april då det är färre dagar och kommer innebära lite mindre jobb.

En hel del användare brukar även välja 1 januari i det innevarande året som startdatum. Det går jättebra, men det kräver en lite större ansträngning eftersom du sannolikt kommer få importera fler transaktioner mellan 1 januari och dagens datum.

Uppgift 1) - Bestäm dig för ett datum som blir ditt startdatum i Spirecta. Vi rekommenderar att välja ett månadsskifte som startdatum. T.ex. den förste antingen i den förra eller innevarande månaden. (Överkurs är att ta den 1 januari på det innevarande året då det kräver en del jobb.)

Som vi tidigare skrivit så går det att ångra sig. Säg att det är den 15 april och du väljer den 1 mars som startdatum och känner dig nöjd. Efter några månader inser du att du hade önskat ha valt 1 januari som startdatum istället för att få helåret, då är det fullt möjligt att fixa till. Allt går alltid att fixa. :blush:

Uppgifter att göra: ställ in startvärden för alla dina tillgångar

Nu när du har bestämt dig för ett startdatum, då är det dags att ställa in startvärdena för alla dina tillgångar.

Uppgift 2) Ta fram datumet för dagen innan ditt valda startdatum i uppgift 1. Om ditt valda startdatum är 1 juni då är datumet för dagen innan 31 maj. Håll koll på dessa två datum. I exemplen i fortsättningen kommer jag använda 2022-01-01 som startdatum och 2021-12-31 som exempel på dagen innan.

Uppgift 3) Öppna tillgångsöversikten “Administrera => tillgångar”. Klicka därefter på fliken “Nuvärde” för att komma till översikten med dina tillgångars aktuella värde. Ställ in en tillgångs startvärde genom att klicka på knappen “Sätt startvärde”. Se bilder nedan.

Tips) Ett tips är att använda fliken “Uppdatera” som låter dig sätta startvärdet för flera tillgångar från samma vy istället för att behöva öppna värde-guiden för varje tillgång.

Uppgift 4) För varje tillgång ställ in vad värdet var på din tillgång enligt datumet i uppgift 2, dvs dagen innan ditt valda startdatum.

Syftet är att om ditt startdatum är 2022-01-01 och du framgent kommer att importera transaktioner från och med 2022-01-01 och du vill ha startvärdet satt innan den första registrerade transaktionen, dvs 2021-12-31, för att det ska bli rätt på värdet / saldot framgent.

Alt 1) Ställ in startvärdet på tillgång för tillgång via “Nuvärde”-fliken

I nuvärdesfliken (Administrera => Tillgångar => Nuvärde) får du en snabb överblick över dina olika tillgångar och du kan välja att ställa in startvärde.

Alt 2) Ställ in värdet på flera tillgångar samtidigt

I fliken “Uppdatera (Administrera => Tillgångar => Uppdatera)” får du en lista på alla dina tillgångar och kan ställa in startvärdet direkt utan att behöva gå omvägen via värdeguiden i förra exemplet. Glöm inte bort att ändra datumet så att det blir dagen innan ditt startdatum.

Överkurs: tankar om värdering av tillgångarna

Visa hur du kan tänka kring värdering av en tillgång

Vissa tillgångar är väldigt enkla att sätta ett startvärde på. När det gäller bankkonton så är det bara att logga in på banken och titta vad värdet var ett specifikt datum. Men vissa andra tillgångar kan vara betydligt kluriga - t.ex. vad är bilen eller boendet värt nu?

Precis som vi har skrivit tidigare är det viktigare att det är “tillräckligt bra” och att du kommer vidare än att du lägger massor av tid för att göra det “perfekt”. Börja med en kvalificierad gissning vad värdet kan vara idag och sedan kan du i framtiden uppdatera det, eller till och med gå tillbaka och korrigera det.

Som överkurs kan du använda sajter som t.ex. Booli (värdering av bostad), ViKöperDinBil.se (värdering av bil) eller Blocket/Tradera för att göra jämförelse-värderingar eller MinPension.se (värde på pension).

När det gäller värdet på eget bolag så finns det olika sätt att tänka, men det vanligaste i Spirecta är att sätta värdet till det egna kapitalet i bolaget. Vissa som vill få det ännu lite bättre sätter 75 % av värdet av det egna kapitalet eftersom det är vad man får ut om bolaget är i träda i fem år enligt 5:25-reglerna.

Överkurs: exempel från rapporterna

Visa hur det kan se ut i rapporterna när du är klar med kom-igång-guiden. 🤓

När du har ställt in startvärdena så kan du börja få ut värde från de första rapporterna i Spirecta. Det är framförallt balansrapporterna som du kommer ha mest glädje av. Nedan följer ett exempel från Balansräkningen:

Överkurs: så beräknar Spirecta värdet på en tillgång

Visa hur Spirecta beräknar värdet på en tillgång

Om man inte är van vid bokföring så kan det i början vara lite klurigt att förstå hur värdet på en tillgång beräknas. I grunden ges värdet på en tillgång som summan av alla historiska transaktioner. Vi kan t.ex. använda ett vanligt bankkonto på SEB som exempel. Vi utgår från att värdet på kontot per 2021-12-31 är 0 kr. Då kan det se ut som följer:

Transaktion Datum Beskrivning Belopp Värde/Saldo
1. 2022-01-02 Överföring från Swedbank 1 000 kr 1 000 kr
2. 2022-01-10 ICA Supermarket -250 kr 750 kr
3. 2022-01-15 Hemmakväll -500 kr 250 kr
4. 2022-01-20 Swish till mamma -200 kr 50 kr
5. 2022-01-25 Överföring från Swedbank 500 kr 550 kr

Förhoppningsvis inget konstigt. Det viktiga att förstå i ovan är att saldot i transaktion 5) den 25 januari 2022 kommer vara summan av alla tidigare transaktioner, dvs. transaktionerna 1-5. Sättet ovan fungerar superbra på alla typer av tillgångar som har naturliga transaktioner. Men det finns ibland tillgångar som t.ex. bostadsrätten som inte har naturliga transaktioner. Då kan det se ut som följer:

Transaktion Datum Beskrivning Belopp Värde/Saldo
1. 2021-12-31 Startvärde i Spirecta 1 000 000 kr 1 000 000 kr
2. 2022-01-10 Ny värdering / Värdeförändring 100 000 kr 1 100 000 kr
3. 2022-01-10 Korrigering värdering/ Värdeförändring -50 000 kr 1 050 000 kr

Värdet beräknas fortfarande som summan av alla historiska transaktioner, men dessa kommer inte dyka upp i något kontoutdrag utan du kommer behöva skapa dem manuellt i Spirecta. Det ger dig fullständig kontroll på din ekonomi och alla dina tillgångar.

Överkurs: om att uppdatera värdet i framtiden

Klicka här för att läsa överkurstipset

När du i framtiden kommer att arbeta med dina tillgångar så kommer du vilja ha aktuellt värde på dem. Precis som i exemplet med tabellerna ovan så kommer du ha två typer av tillgångar:

  • Tillgångar som uppdateras automatiskt - vissa av dina tillgångar kommer att uppdateras automatiskt till följd av transaktioner till och från kontot. Det gäller framförallt bankkonto och betalkort.

  • Tillgångar som kommer behöva uppdateras manuellt - du kommer även ha vissa tillgångar där du kommer behöva registrera värdeökningen manuellt. Det är t.ex. värdeförändring på bostad, bil eller värdepapper. Du gör det på samma sätt som ovan via Nuvärde- eller Uppdatera-flikarna, alternativt som en enskild transaktion.

Ett tips för framtiden är att alltid importera alla transaktioner för perioden och därefter uppdatera värdet. Säg att du ska sätta värdet per 30 april. Då vill du först importera alla transaktioner mellan 1 - 30 april för att få t.ex. månadssparandet registrerat och därefter registrerar du värdeökningen per 30 april.

Överkurs: om det blir fel, så korrigerar du värdet på en tillgång

Visa mer information

Ett av de vanligaste felen i Spirecta är att man inte får rätt initialt på värdet på tillgångarna. Det lär sannolikt hända dig med. Läs då mer nedan:

Nästa steg i kom-igång-guiden

Bra jobbat, nu kan du gå vidare till nästa steg i kom-igång-guiden. Om du har frågor, använd hjälp-knappen eller skriv en kommentar nedan. Glöm inte bort att du är välkommen på ett digitalt introduktionsmöte eller en workshop där du kan ställa frågor.

:arrow_right: Till steg (5) i kom-igång-guiden
:arrows_counterclockwise: Tillbaka till innehållsförteckningen
:arrow_left: Föregående steg (3) i kom-igång-guiden