Kom igång - Steg 5 - Skräddarsy dina skulder

I det här steget i kom-igång-guiden är målet att se till att alla skulder du har i verkligheten också återspeglas i Spirecta. Det vill säga att om du t.ex. har lån på ditt boende uppdelat i flera bolån eller du har ett eller flera kreditkort i verkligheten så behöver du lägga till alla dessa i Spirecta.

Uppgifter att göra: skräddarsy din skulder

När du startar ett Spirecta-konto så får du ett antal fördefinierade skulder och skuldgrupper. En skuld är väldigt förenklat ett lån av någon annans pengar som man betalar ränta på. Skulderna som du får i Spirecta från början är generella för att passa så många som möjligt. Därför är det viktigt att du lägger lite tid på att skräddarsy dem så att de matchar din ekonomi.

Visa skulderna som finns med från början

Du kan använda nedanstående mål som en kontroll för när du är klar med detta steg, även om du inte gör det i en sittning. Det går alltid att komplettera i efterhand.

Målet med detta steg: att majoriteten av de skulder som du har i verkligheten finns med i listan över dina skulder i Spirecta.

Får att uppnå målet ovan, börja med att öppna översikten med alla skulder:

Uppgift 1) Öppna översikten med dina skulder genom att gå via menyn “Administera => Tillgångar ” och bekanta dig med vyn.

Två sätt att skräddarsy och anpassa dina skulder

Precis som med tillgångarna i steg 3 finns det två sätt att skräddarsy dina skulder:

  • Manuella sättet - du lägger till dina skulder manuellt. Det är det säkraste sättet eftersom du har full kontroll, men det tar lite längre tid.

  • Importera via BankID - du kan även ansluta till din bank och importera dina skulder. Det är ett smidigt sätt om din bank tillåter att Spirecta ansluter till den. Fördelen är att det går att importera flera tillgångar och skulder åt gången, men det kan ta lite tid för anslutningen att upprättas.

Nedan följer instruktioner för båda sätten som naturligtvis går att kombinera. Om du har t.ex. Swedbank, som stödjer import så kan du importera alla dina skulder från Swedbank och sedan lägga till dem från en annan bank manuellt. Det går dessutom att ångra sig om något mot förmodan blir fel.

Alt 1) Skräddarsy på det manuella sättet

I det manuella sättet har du full kontroll på administrationen av skulderna då allt sker i Spirecta och du är inte beroende av någon annan part. Det här sättet kommer alltid att fungera.

  • Uppgift 1.2) Via översikten ta en skuldgrupp i taget och radera de skulder som inte är relevanta. T.ex. om du inte har någon konsumentkredit, radera den. .

  • Uppgift 1.3) Skapa de skulder i respektive skuldgrupp som saknas. Om du t.ex. har ditt bolån uppdelat i tre fysiska lån (t.ex. ett rörligt, ett bundet på 1 år och ett bundet på 3 år) då ska du lägga till det som tre separata skulder i Spirecta.

  • Tips! Du kan använda “ändra flera”-funktionen för att döpa om, flytta eller radera flera tillgångar åt gången.

OBS! När du skapar skulderna så behöver du inte sätta något startvärde, vi kommer göra det senare i kom-igång-guiden.

Alt 2) Skräddarsy på det automatiska sättet via BankID

Det andra sättet att skräddarsy dina skulder är genom att låta Spirecta ansluta till din bank och hämta en lista på alla dina skulder och tillångar. Det här fungerar bra när det fungerar, men är beroende på att din bank tillåter externa anslutningar och det kan ta någon minut för uppkopplingen att ske.

Uppgift 2.1) I översikten klicka på “Importera tillgångar från din bank via BankID”. Följ därefter instruktionerna för att importera dina tillgångar. Mer information om den automatiska importen av tillgångar/skulder finns här i manualen.

När du har importerat tillgångarna så kan du administrera dem precis som vilken annan tillgång som helst.

Överkurs: checklista som hjälper dig att få med alla skulder

Visa hela checklistan

OBS! Notera att “tillräckligt bra” är målet när du gör det här steget. Du kan alltid komma tillbaka och skapa fler tillgångar i efterhand. Det är bättre att ha en lista som är okej som du använder än att ha målet att göra en perfekt lista som du inte blir klar med och fastnar på.

Har du tagit med alla dina…

1) … kreditkort? - Om du har flera kreditkort så ska alla dessa läggas upp som separata skulder. Det vill säga att om du har ett kreditkort från Komplett Bank och ett från American Express i verkligheten då ska du även ha dessa två upplagda i skuldgruppen “Kreditkort” i Spirecta.

2) … bolån? - Om du har ditt bolån uppdelat i flera delar, lägg upp respektive del i bolånet som en egen skuld. Det är inte ovanligt att man har t.ex. ett bolån uppdelat i tre delar, en med rörlig del, en bunden på t.ex. 3 år och en på 5 år. I det fallet bör du lägga upp det som tre skulder i Spirecta.

3)… övriga lån? - Det finns flera andra typer av lån som du kan lägga till senare. Exempel är t.ex. CSN-lån, värdepapperskredit på Avanza/Nordnet, lån från föräldrar, billån och liknande.

Precis som vanligt är det viktigare att komma igång än att göra det helt färdigt.

Överkurs: exempel från rapporterna

Visa hur det kan se ut i rapporterna när du är klar med kom-igång-guiden. 🤓

I framtiden, när du har lagt till alla dina skulder och uppdaterat dem med värde så kommer du kunna få fram rapporter som liknar bilderna nedan. Du behöver inte göra något med rapporterna just nu, utan det är mest en inspiration så att du kan se hur den här delen hänger ihop med resten av Spirecta.

Nedan följer en bild från den klassiska Balansräkningen som visar ett helikopterperspektiv över summan av tillgångar och skulder och din nettoförmögenhet:

image

Nedan följer en lite mer detaljerad bild med dina skuldgrupper:

Naturligtvis kan du även se en detaljerad vy:

Du kommer även kunna följa utvecklingen över tid som t.ex. i Förmögenhetsutvecklings-rapporten:

Nästa steg i kom-igång-guiden

Bra jobbat, nu kan du gå vidare till nästa steg i kom-igång-guiden. Om du har frågor, använd hjälp-knappen eller skriv en kommentar nedan. Glöm inte bort att du är välkommen på ett digitalt introduktionsmöte eller en workshop där du kan ställa frågor.

:arrow_right: Till nästa steg (6) i kom-igång-guiden
:arrows_counterclockwise: Tillbaka till innehållsförteckningen
:arrow_left: Föregående steg (4) i kom-igång-guiden