Kom igång - Steg 6. - Uppdatera värdet på dina skulder

Uppdatera värdet på dina skulder

I den här näst sista anpassningen ska du sätta det dagsaktuella värdet på dina skulder per idag. Genom att sätta värdet på alla skulderna kommer du kunna få ut rapporter som ger dig olika perspektiv på hela din ekonomi.

Dags för näst sista delen!

I den här delen handlar det ganska enkelt om att sätta ett dagsaktuellt värde på dina skulder. Lite beroende på hur din ekonomi ser ut i verkligheten kan det här ta ett par minuter till något längre tid.

För vissa handlar det om att mata in värdet på bolånen och CSN-lånet medan andra får kontakta inkasso-bolag för att kanske för första gången få reda på hur det ser ut egentligen.

Oavsett vilket är det här en av de viktigaste grundstenarna för en hållbar och välfungerande ekonomi. Våra skulder, har genom de tillhörande räntebetalningarna, en väldigt stor påverkan på vårt liv och upplevelse av frihet. Det är kanske inte en tillfällighet att finansminstern Ernst Wigforss redan 1932 sa:

Den som är satt i skuld är icke fri.
Ernst Wigforss, finansminister 1932-1949

Vår ambition är att du med hjälp av Spirecta ska kunna få pengarna att jobba för dig istället för att du ska behöva jobba för dem. Lycka därför till med uppdateringen av värdet på skulderna! :+1:

Uppgifterna att göra

Det som vi rekommenderar att du gör i den här delen är att:

  1. Öppna översikten med alla skulder
  2. Gå genom och ställ in ett nuvärde på alla dina skulder

Lite beroende på om du har importerat amorteringar i föregående steg så kommer Spirecta föreslå att du antingen sätter ett startvärde eller gör en värdeförändring. I grunden är det samma sak då slutresultatet blir att du får ett värde som stämmer per den stund du fyller i siffrorna.

Vanliga frågor, tips och scenarion

Nedan har vi sammanställt några tips, vanliga frågor och scenario som kan uppstå när man börjar arbeta med att uppdatera värdet på sina skulder.

  1. Jag vet inte värdet på skulden X… - Hoppa över den skulden så länge. Det är i mångt och mycket just nu viktigare att komma vidare än att fastna på en enda skuld. Det finns nämligen alltid möjligheter att gå och korrigera och ändra i efterhand. Inget i Spirecta är permanent eller går inte att ändra i efterhand. :+1:

  2. Värdet på min skuld stämmer inte med verkligheten - Spirecta beräknar värdet på en skuld som summan av startvärdet, alla amorteringar och utökningar av lånet. Det innebär att om man sparar en transaktion innan startvärdet (t.ex. genom att importera äldre kontoutdrag) så kan det bli fel. Vi har en fördjupningsartikel på ämnet här.

  3. Tips: Sätt värdet på kreditkortet i samband med en betald räkning - Ett tips för att få rätt värde på kreditkort som har många transaktioner är att nolla det (eller sätta det till nuvärde) i samband med betalningen av en räkning. Det vill säga när du kan se betalning på kreditkortsräkningen så får du också ofta ett saldo just den dagen. Sätt Spirecta till det värdet, på samma sätt enligt videon, så kommer det bli rätt framgent när du importerar data.

Frågor, kommentarer eller funderingar

Klicka gärna på “svara” för att ställa frågor eller dela med dig av dina funderingar. Vi läser och svarar på majoriteten av alla kommentarer. :+1:

:arrow_right: Till nästa steg (7) i kom-igång-guiden
:arrows_counterclockwise: Tillbaka till innehållsförteckningen
:arrow_left: Föregående steg (5) i kom-igång-guiden

Jag förstår inte riktigt detta. Min utgångspunkt är alltid att jag betalar hela beloppen för aktuell period. Men när jag betalar fakturan har ju skulden på nästa period börjat öka. Ska jag avläsa aktuell skuld direkt när jag har betalt fakturan och uppdatera till det värdet, är det det som avses? :slightly_smiling_face:

Jag hänger inte riktigt med på frågan. Skönt att vi båda tycker det är oklart. :grin:

Jag tänker som så att om man kör in alla transaktioner så bör skulden på kreditkortet i Spirecta matcha storleken på skulden hos kreditkortsleverantören. Den enda gången som skulden kommer vara 0 hos kreditkortsleverantören är ju om du betalar en slutfaktura och sedan inte gör några fler transaktioner. det finns således ingen poäng i att nolla ut skulden om den inte är utnollad i verkligheten.

1 gillning

Jag importerade en månads utgifter efter att ha satt en startvärde på en skuld och då stämde inte skulden efter det.

Jag lyckades inte hitta fördjupningsartikeln, men efter en stund så fann jag “Tillåt direkt uppdatering av värdet” på Steg 3 - Valfria alternativ i redigeringen av skulden, där jag ändrade från Nej till Ja. Det underlättade en hel del.

Edit: här är länken:

Kanske hjälper någon annan med samma problem, vem vet.