Kom igång - Steg 8 - Tips på nästa steg

Nu när du har gått genom hela kom-igång-guiden återstår bara några förslag på nästa steg.

Att vara klar med kom-igång-guiden innebär att du har gjort allt engångsjobbet. Du har skapat dina inkomst- och utgiftskategorier, lagt in dina tillgångar och skulder, ställt in startvärde på dem och importerat dina första transaktioner. Bra jobbat! :+1:

Jobbet framgent blir att underhålla Spirecta, något som inte alls är lika jobbigt som att komma igång med verktyget. Men det stora värdet kommer faktiskt när man flyttar blicken från Spirecta ut i verkligheten och kan använda Spirecta för att göra riktiga förändringar i sitt liv.

De två viktigaste artiklarna förutom Kom-igång-guiden är följande.

Lycka till med det fortsatta arbetet och tack för ditt förtroende,
Jan och resten av teamet

Övriga tips

  • Budget - Du har möjlighet att arbeta med styrning och uppföljning av din ekonomi med våra budget-verktyg. Börja gärna med budget under “Administrera => Budget

Föregående steg

Om du har frågor, använd hjälp-knappen eller skriv en kommentar nedan. Glöm inte bort att du är välkommen på ett digitalt introduktionsmöte eller en workshop där du kan ställa frågor och få tips.

:arrow_backward: Tillbaka till steg 7
:arrows_counterclockwise: Tillbaka innehållsförteckningen