Korrigera felaktigt värde på en tillgång eller skuld | Manual

En av de vanligaste frågorna som vi får är att värdet på en tillgång eller skuld inte stämmer efter att man importerat ett antal transaktioner. Den här artikeln visar hur du enkelt kan korrigera så att det stämmer per ett visst datum

Steg 1. Bestäm dig för datum per vilket det ska vara korrekt

Det första steget är att beräkna differensen mot vad som är rätt värde per ett förutbestämt datum, t.ex. dagens datum eller i skrivande stund (220110) är t.ex. 2021-12-31 ett ganska bra avstämningsdatum.

I exemplet nedan så låtsas vi att vi har ett felaktigt värde på 746 969 SEK i tillgångsöversikten.

OBS! Innan du går vidare till nästa steg. Var säker på att du har alla transaktioner mot kontot importerade fram till och med avstämningsdagen. Annars kommer du behöva göra om hela den här övningen efter importen då det kommer bli fel igen.

Steg 2. Beräkna differensen mot t.ex. dagens värde

Det som du behöver göra nu är att ta fram rätt värde från t.ex. din bank för det specifika datumet.

Beräkning då värdet på en tillgång ska minskas

I vårt exempel hittar jag på att 2021-12-31 ska nedanstående värde vara 25 000 SEK. Frågan jag behöver ställa mig är:

Hur mycket behöver jag sänka värdet på tillgången för att få 25 000 SEK?

Matematiskt ser det ut som följer:

+ Felaktigt värde per idag 746 969 SEK
- Rätt värde per mitt valda datum: -25 000 SEK
= Differens = 721 969 SEK

Det skiljer alltså 721 696 SEK mellan nuvarande värde och bokfört värde.

Visa beräkningen då värdet på en tillgång ska ökas

Beräkning av differensen då en tillgång ska ökas

Om vi säger att värdet på tillgången istället skulle vara 950 000 SEK. Då måste vi ställa oss frågan:

Hur mycket ska jag öka värdet på tillgången får att komma till 950 000 SEK?

då ser beräkningen ut som följer.

+ Rätt värde per mitt valda datum: 950 000 SEK
- Felaktigt värde per idag 746 969 SEK
= Differens = 228 031 SEK

Då behöver jag skapa en korrigeringstransaktion med beloppet 228 031 SEK.

Visa beräkningen då värdet på en skuld ska ökas

Beräkning av differensen då en skuld ska ökas

Om du istället har en skuld som du ska öka värdet på, då räknar du på samma sätt som för värdeökning på en tillgång.

Hur mycket ska jag öka värdet på skulden får att komma från 100 000 till 125 000 SEK?

då ser beräkningen ut som följer.

+ Rätt värde per mitt valda datum: 125 000 SEK
- Felaktigt värde per idag 100 00 SEK
= Differens = 25 000 SEK

Då behöver jag skapa en korrigeringstransaktion med beloppet 25 000 SEK. Transaktionstypen du använder när du lägger till transaktionen är: “Utökning av skuld utan att pengarna sätts in på ett bankkonto”.

Visa beräkningen då värdet på en skuld ska minskas

Beräkning av differensen då en skuld ska minskas (amorteras)

Det sista exemplet är om vi ska minska värdet på en skuld, det vill säga amortera den. Frågan att ställa sig:

Hur stor behöver amorteringen vara för att gå från 175 000 SEK till 75 000 SEK?

Beräkningen sker enligt följande:

+ Felaktigt värde per idag 175 000 SEK
- Rätt värde per mitt valda datum: -75 000 SEK
= Differens =100 000 SEK

Då behöver jag skapa en korrigeringstransaktion med beloppet 100 000 SEK. Transaktionstypen du använder när du lägger till transaktionen är: “Amortering utan att pengarna tas från något tillgångskonto”.

Steg 3. Lägg till en korrigeringstransaktion på beloppet

Värdet på en tillgång eller skuld beräknas enligt klassiska bokföringsprinciper, det vill säga genom en summering av alla historiska transaktioner. Läs gärna mer i kom-igång-guidens steg 4 under överkurs. Det innebär att vi kan lägga till en korrigeringstransaktion som i det här fallet sänker värdet på tillgången från 746 969 till 25 000 SEK.

Det du behöver göra är att lägga till en enskild transaktion via “Transaktioner => Lägg till transaktion”. I den här vyn ska du välja:

  • Datum - här finns det två alternativ.

    • Alt A) Avstämningsdagen - du väljer avstämningsdagen. I mitt fall så vill jag at det ska vara korrekt per 1 januari 2022 alltså väljer jag 2021-12-31. Då kommer det vara fel fram till den dagen och rätt därefter. Jag brukar rekommendera det här.

    • Alt B) någon annanstans - det andra alternativet är att lägga den t.ex. innan den första gjorda transaktionen på kontot. Se t.ex. statistikfliken.

  • Transaktionstyp:

    • Vid värdeminskning - vid värdeminskning som i vårt fall, då väljer vi transaktionstypen: “Värdeminskning av en tillgång (mot eget kapital)”. Den kommer att sänka värdet på din tillgång utan att det påverkar utgifter, inkomster eller något annat.

    • Vid värdeökning - om du tvärtom ska öka värdet på en tillgång, då använder du istället: “Värdeökning av en tillgång (mot eget kapital)”. På samma sätt kommer det höja värdet på tillgången utan att det påverkar något annat. Typ som om man gick in på Swedbank och bara matade in valfri siffra på sitt konto. :blush:

Så här väljer du transaktionstyp konkret i verktyget.

Vår slutgiltiga transaktion kommer se ut så här:

Steg 4. Dubbelkolla att det blev rätt

Gå tillbaka till översikten och kolla att det blev rätt:

Om det inte blev rätt

Om det inte blir rätt så kan du prova att ändra korrigeringstransaktionen som du skapade ovan. Om du går in i din transaktionsöversikt eller på tillgången så kommer den finnas där. I vårt exempel enligt:

Den här kan du nu antingen välja att ändra, eller helt enkelt ta bort och lägga till den på nytt.

Om du inte får rätt på det. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att få rätt på det. :+1: