Lägg till eller ändra konton att importera från

För att kunna importera inkomster och utgifter så behöver Spirecta veta vilken fysisk “källa” som dina transaktioner kommer från. Det kan vara ett bankkonto på din bank, ett kreditkort, ett betalkort eller något annat.

För att denna källa ska visas i listan nedan behöver du ha skapat den som en tillgång eller skuld samt markerat den som “importerbar”. För att göra en tillgång eller skuld importerbar så behöver:

  1. Välj “Redigera” på den specifika tillgången (t.ex. bankkontot) eller skulden (t.ex. kreditkortet) i översikten.
  2. Klicka dig till steg 3 “Valfria alternativ”
  3. Klicka på “Visa ytterligare alternativ”
  4. Klicka “Ja” på frågan: “Kommer du importera kontoutdrag från det här kontot?”
  5. Spara

Nu kommer den specifika tillgången eller skulden att dyka upp i översikten när du ska välja att importera dina transaktioner.