Om kategorin Besvarade frågor

För att göra “Frågor och svar”-kategorin mer översiktlig, så kommer jag flytta besvarade frågor hit så kan man sortera bort dem från de obesvarade frågorna. :slight_smile: