Önskemål: Bredda kolumnen med kontonamn under "Tillgångar" - "Redigera flera samtigit"

Ett önskemål är att kunna bredda kolumnen med namn på kontona under “Tillgångar” - “Redigera flera samtidigt”. Jag har relativt långa namn på mina konton för att separera kontona från varandra, och i denna vyn är det lite svårt att se vilket konto som är vilket, se bilden nedan. Det vore toppen om man antingen kunde “dra ut” kolumnen själv eller om den vore bredare som standard. :slight_smile:

Den här vyn är det jag tänker på:

https://app.spirecta.com/reports/other/account-plan-v2/assets/misc

Och så här ser kolumnen kontonamnen ut för mig: Skärmavbild 2020-11-04 kl. 21.41.09

Absolut. Bra förslag! :+1:

Från och med fredag kommer det se ut som följer:

1 gillning