Önskemål: Deläga en tillgång

Jag skulle uppskatta en funktion för att registrera hur stor andel av en tillgång som jag äger. Exempelvis: Ett bankkonto har saldot 100 000 kr, men ägs endast till 60 procent av mig. I balansrapporterna kommer det i så fall visas att tillgången är värd 60 000 kr.

Ah, spännande. Låt oss ha det här så kan vi planera för kommande veckors utveckling. :slight_smile:

Det där har jag tänkt på också! Jag har funderat på hur man gör med tillgångar som hus eller båt. Något som har utgifter associerade med tillgången.

Det lättaste är om den andra skulle ha spirecta också, då skulle man kunna koppla det på något smart sätt.
Lite klurigare är om den andra inte har spirecta och inte heller är del av mitt hushåll.

Tillgångsspecifika rapporter skulle också vara Nice. Till exempel

  • resultatrapport, inkomst-utgifter om man hyr ut huset. Så man kan hålla koll på om det kostar mer pengar än man tjänar på uthyrningen.
  • Hur stora utgifter har det varit totalt och hur stor del av dem är mina?
  • Har vi betalat lika mycket?

Egentligen skulle man vilja ha en inställning på varje post, oavsett tillgång eller skuld, som beskriver hur stor andel av den posten man äger (tänk likadan “slider” som man använder för att säga aktiv/passiv). Min budget behöver heller inte veta någonting om vem som äger resten av posten, dennes andel, eller dennes budget. Det kan ju vara en annan person, men det kan också vara 10 andra personer.

För den egna budgeten spelar det ju bara roll att veta hur många procent som ska räknas med av posten.

Kan ni hjälpa mig förstå “användarcaset” bakom det här?

Jag tänker att det är ju “bara” att föra in värdet på sin andel. Det är ju inte som att jag går in på Avanza, matar in värdet på Investor och sedan multiplicerar det med min ägarandel. :thinking:

Hjälp mig att hjälpa er. :slightly_smiling_face: