[Önskemål]: Lägg till 'Ändra fler transaktioner'

I transaktionslistan kan man markera och ändra flera transaktioner samtidigt. Mycket bra!

I rapportsidorna kan man markera men inte ändra flera transaktioner samtidigt. Det skulle jag önska att det går.

Det står en hänvisning till att göra dessa ändringar i huvudboken, men där går det inte att markera flera.

Det vore konsekvent om alla sidor som listar transaktioner hade samma funktionalitet.

Bild transaktionslista:

Bild resultatrapport:

Bild huvudbok:

Jättebra! Dessutom är ju transaktionerna man är intresserad av helt omöjliga att hitta i huvudboken. Säg att det är något som sker 1 gång per månad och man ska hitta de i huvudboken?
Egentligen är ju en rapportsida en filtrerad del av huvudboken så varför inte ha samma funktioner?

Eller möjlighet till filtrering i huvudboken…

1 gillning