[Önskemål] Separera pensioner från övrigt sparande

Här har jag inte riktigt tänkt klart, men vill bara floata en tanke. Alla former av pensioner är ju fäiga för att ha med i Spirecta, men de är rätt annorluna än andra sparanden eftersom man inte kan röra dem förrän vid en viss ålder. Dessutom betalas de ut över tid, så pensionen kommer ju inte gå att köpa ett hus i Portugal med, använda till att ta flygcert, eller förverkliga andra livsdrömmar med.

Därför känner jag att man borde kunna separera ut dem ur passivhinken på något sätt…? Typ att man i alla fall kan se någonstans “Passiva hinken” = 10 000 000 kr, varav pensioner 6 000 000 kr. Eller något sånt. Vad säger ni andra?

Jag håller med, just nu är det ganska ointressant att ha med värdet i ens totala förmögenhet. Däremot är det bra att följa utvecklingen av den över tid. Och när man börjar planera för sin pension är det bra att ha den med.

Exakt, man skulle vilja bryta ut dem på något sätt.

Jag har ungefär samma önskemål, som jag mailat Jan häromdagen. Men det är nog bättre att ta det den här vägen? Jag tror den särredovisning av pensionskapital du efterfrågar skulle lösas om man kunde särredovisa fritt/bundet kapital?

“Finns det en guide för hur man ska hantera pensionssparande/allmän pension/tjänstepension i hinkarna? Det nämns lite utspritt men inte komplett i fyra-hinkar-artikeln på RTS. Även om man lägger dem som bundet kapital så särredovisas de inte i hink-rapporten? Och det man själv kan påverka genom att välja hinkstorlek o jämföra med målbelopp i Inställningar drunknar vid sidan om pensionskapitalen.”

1 gillning

Jag tänker ungefär samma distinktion men jag tänker nog lite längre. Jag vill inte stjäla rampljuset (cred till @lebaguette för att ta upp saken), men skulle gärna bidra med mina önskemål på det här ämnet.

Olika typer av tillgångar har olika svar på frågan “Hur likvid är tillgången?” eller med mer allmänna ord “Hur möjligt/hur enkelt är det att omvandla den här tillgången till pengar?”. Vad jag vet så är det så att jag i tillgången hos spirecta kan specificera kapitalet hos den som antingen bunden eller likvid. Men jag anser att svaret snarare bör ges på en SKALA från lättåtkomlig till totalt omöjlig att komma åt. På grund av omständigheter kan svaret kan vara olika vid olika tidpunkter.

Rent praktiskt är olika tillgångar olika enkla att sälja/omvandla till pengar. Aktier och fonder skulle jag säga ligger extremt nära den likvida sidan eftersom jag enkelt kan klicka sälj för hela eller delar av innehavet och ha pengarna som pengar på mitt konto mindre än en vecka senare.

Bostad, bil och andra materiella ting skulle jag säga ligger någonstans mot mitten på skalan eftersom det finns en tydlig marknad för dessa där jag kan sälja inom viss tidsperiod men jag måste däremot sälja HELA bostaden eller bilen för att få pengarna.

Sedan finns det som nämnts tidigare i den här tråden, dvs. pensionen, som tillsammans med många alternativa investeringar enligt mig skulle hamna väldigt nära den illikvida sidan eftersom de är rent praktiskt sett väldigt svåra för mig att sälja eller omvandla till pengar. Det står utanför min kontroll.

Så jag antar att kategoriseringen bygger på frågorna

  • Hur möjligt är det för mig att omvandla tillgången till pengar på mitt konto?
  • Hur snabbt skulle det gå för mig att omvandla tillgången till pengar på mitt konto?

Ju mer “mycket” jag svarar på frågorna desto mer likvid bör tillgången betraktas som.

Jag förstår att en glidande skala skulle kunna bli lite väl detaljerat och svårt att hantera i rapporter men jag tänker att jag som användare bör kunna välja mellan i alla fall 3 alternativ för kapitalet i tillgången. Utifrån vilket alternativ jag väljer för kapitalet i tillgången bör spirecta i rapporter behandla tillgången i enlighet med alternativets egenskaper. Alternativen jag föreslår är följande:

  • Likvid (/fritt) - t.ex. aktier, fonder
  • Bundet - t.ex. boende, bil
  • Låst - t.ex. pension, alternativa investeringar

Det här sättet tänker jag skulle ge den mest rättvisa bilden av verkligheten. För det stora problemet som jag ser det ligger i att om jag exempelvis skulle tappa min inkomst och vara tvungen att leva på mina tillgångar så länge som möjligt skulle jag kunna sälja mina aktier & fonder (likvid) och även bil och bostad (bundet, lek med tanken att det inte får några andra konsekvenser med sig att sälja bostaden) MEN jag skulle INTE kunna sälja/casha ut min pension eller mina träd i Afrika för att betala mina utgifter. Alternativet “Låst kapital” tror jag skulle lösa det.

Det här blev långt. Vad tänker du som läste det? :slight_smile:

4 gillningar

@Emil det skulle kunna vara en bra lösning! Jag gillar det för att man ställer in det i kontot och sen är det klart tills man uppdaterar det igen. Om det fanns en automatisk funktion som kunde påminna en gång om året att uppdatera vissa såna värden för alla konton vore det användarvänligt!

En annan variant, som inte riktigt är en specifik lösning, är att man för varje rapport kan välja vilka konton som ska visas. De konton man väljer kan man sen spara som ett förval. Så då kan man skapa ett förval som heter

  • ”tillgångar utan pension” där man kan se allt minus sina pensionskonton.
  • ”likvida tillgångar”
  • ”illikvida tillgångar” och så vidare.
    Det är en funktion jag speciellt skulle vilja ha för balansrapporterna när man kollar sina utgifter :grin:

Utmaningen är också hur man gör det så enkelt och intuitivt att det ersätter andra tjänster för folk som inte använder excel för att följa sin ekonomi.

1 gillning

Jag är inte säker på att jag förstår. Vad tänker du att man behöver uppdatera? Tillgångar fortsätter väl att bestå av lika fritt, bundet eller låst kapital över tid?

Det skulle kunna vara en lösning. Fördelen med det är att om man har tillgångar som man känner att man kanske skulle vilja lägga mellan bundet och låst på skalan så går det att lösa enkelt. Aktier i onoterade bolag tänker jag skulle kunna vara en sådan tillgång.

Ja jag kanske var lite väl snabb när jag tänkte. Men man skulle kunna tänka sig tillgångar som ändras över tid. Tex aktier i ett onoterat bolag som sedan börsnoteras. Men såna edge-cases är nog rätt ovanliga.

Vill bara säga att jag följer tråden och återkommer. :slight_smile:

Mycket intressanta saker här (även om jag inte läst allt ännu!). Min fundering jag haft är att pensionen ofta anges före skatt, men det mesta andra är efter skatt. Altså, säg att min pension är på 1 miljon, så är det ju inte samma sak som att ha 1 miljon på en ISK. Därför har jag lagt in ett skuldkonto som jag satt till 30% av det samlade beloppet av mina oskattade pensioner. Den privata pensionen jag har på ISK räknar jag inte med här.

Hur har ni andra gjort?

1 gillning

Jag har inte tänkt på att det är oskattat men det har du rätt i.

Jag raderade alla pensionskonton :sweat_smile: la in mina pensioner för att testa och det blev så fel att jag tog bort det.

Ja, det har jag tänkt på, och tror jag tipsat Jan om tidigare. Det nämns inte i Fyra-hinkar-artiklarna på rikatillsammans.se heller(?)

I min excelfil drar jag bort 30% av värdet på pensionskonton. I Spirecta kanske man kunde ha en check-box i inställningarna för tillgångskonton: “Skatteklass P”, som leder till denna skattekorrigering automatiskt. En liknande hantering (eller en varning?) kanske borde gälla för depåkonton (icke ISK/KF), som ju också måste beskattas vid uttag.

Du har säkert koll, men för tydlighets skull: 30% är en schablon, som stämmer på ett ungefär om man har en årsinkomst under brytpunkten för statlig skatt (vid uttag av pensionssparandet). Det är för övrigt viktigt att tänka på när man planerar uttag av sina pensionssparanden/tjänstepensioner. Men det är en annan tråd.

1 gillning

@janbolmeson Vad säger du om detta? Har du hunnit grunna något? :smiley:

Sorry för sen uppdatering. Håller ni med om att det här är löst nu med de anpassade rapporterna?

Hej,

Jag får labba lite med den vid tillfälle, men ja, skulle tro det.

1 gillning

Nu hittade jag till inställningsfliken! Detta blev mycket bra tycker jag! :star_struck: