Så beräknas och korrigeras värdet på en skuld

Skulder: så beräknas och korrigeras värdet på en skuld

I den här fördjupningsartikeln går vi genom hur Spirecta beräknar värdet på en skuld baserat på historiska transaktioner. Det är relevant inte bara för förståelsen, men även t.ex. om man inte får det dagsaktuella värdet att stämma mellan Spirecta och verkligheten.

Spirecta räknar det dagsaktuella värdet på skulden som summan av alla transaktioner över tid. Det vill säga:

Tabell 1. Exempel på hur Spirecta räknar dagsaktuell värde på en skuld. Du kan bortse från +/- tecken, det sköter Spirecta automatiskt.

Datum Beskrivning Belopp Dagsaktuellt värde
2020-01-01 Startvärde (+) 100 000 kr 100 000 kr
2020-01-25 Amortering januari (-) 10 000 kr 90 000 kr
2020-02-25 Amortering februari (-) 10 000 kr 80 000 kr
2020-04-25 Amortering mars (-) 50 000 kr 30 000 kr
2020-05-25 Utökning av lån (+) 25 000 kr 55 000 kr

Det vill säga det borde inte vara några oklarheter. Värdet på skulden per 2020-05-25 i exemplet ovan i Spirecta är 55 000 kr och det stämmer med verkligheten.

Spirecta sköter även alla beräkningar, ser till att plus och minus blir rätt. För dig som är van vid företagsbokföring så skapas det korrekt verifikationer med debit-/kreditbelopp för varje transaktion.

Flera sätt att sätta eller förändra ett värde på en skuld

Värdet på en skuld i Spirecta kan förändras på ett par olika sätt. Alla transaktioner nedan kan du göra genom “Lägg till inkomst/utgift”-guiden inne i Spirecta.

Bild 1. De fyra alternativen att förändra värdet på en skuld

1) Genom en amortering . En amortering minskar värdet på en skuld. I Spirecta är det ofta, precis som i verkligheten, en vanlig överföring (nåja, ofta autogiro) från ett bankkonto till själva lånet.

2) Genom en utökning av lånet . En utökning av lånet är precis motsatsen till en amortering. Det är att vi får in pengar på ett av våra tillgångskonto (t.ex. bankkonto) från ett lån.

Överkurs: specialamortering och specialökning av lån

Det finns ytterligare, lite mer tekniska eller överkurssätt, att förändra värdet på en skuld i Spirecta.

3) Sänka värdet utan att ta pengarna från en annan tillgång/skuld - I det förra exemplet med amortering antog vi att pengarna tas t.ex. på bankkontot och flyttas till lånet. Transaktionen består således av två delar själva skulden som ska amorteras och motkontot där pengarna tas t.ex. ett bankkonto.

Problemet är att man ibland vill kunna sätta ett specifikt värde på en skuld. T.ex. att sätta ett startvärde eller korrigera ett fel utan att behöva leta i timmar efter var felet uppstod. Det är möjligt att göra som en specialtransaktion i Spirecta.

4) Öka värdet på en skuld utan att sätta in pengarna på ett bankkonto - Den motsatta versionen blir således också möjlig. Det vill säga att vi kan öka värdet på en skuld utan att det påverkar något annat konto.

För dig som är bokföringsmässigt bevandrad så bokar vi helt enkelt amorteringen mot specialkontot eget kapital. Något som inte är möjligt eller ens lagligt i företagsbokföring.

Problem kan uppstå när man för in historiska transaktioner före ett tidigare startdatum

Ett inte ovanligt problem är att man har situationen som ovan och bestämmer sig för att importera transaktioner även för 2019 för att få mer historisk data att jämföra med. Det vill säga att vi lägger till två transaktioner i november och decemer 2019.

Tabell 2. Exempel på hur det blir när man lägger till fler historiska transaktioner innan ett datum som man förut hade som startdatum.

Datum Beskrivning Belopp Dagsaktuellt värde
2019-11-25 Amortering november (nytt) (-) 10 000 kr -10 000 kr
2020-12-25 Amortering december (nytt) (-) 10 000 kr -20 000 kr
2020-01-01 Startvärde (+) 100 000 kr 80 000 kr
2020-01-25 Amortering januari (-) 10 000 kr 70 000 kr
2020-02-25 Amortering februari (-) 10 000 kr 60 000 kr
2020-04-25 Amortering mars (-) 50 000 kr 10 000 kr
2020-05-25 Utökning av lån (+) 25 000 kr 35 000 kr

Som du ser nu blir det dagsaktuella värdet den 25 maj 2020 annorlunda än i tabell 1, vilket kanske inte är meningen. Rekommendationen i det här fallet är att gå ändra startvärde transaktionen till att börja t.ex. 1 november 2019 och sätta värdet till 120 000 kr. Då skulle vi fått en tabell enligt nedan:

Tabell 3. Korrigering av tabell 2 genom att ändra datum och startbelopp på “startvärde”-transaktionen från 1 januari 2020 till 1 november 2019.

Datum Beskrivning Belopp Dagsaktuellt värde
2019-11-01 Startvärde i Spirecta (ändrat datum och belopp) (+) 120 000 kr 120 000 kr
2019-11-25 Amortering november (-) 10 000 kr 110 000 kr
2020-12-25 Amortering december (nytt) (-) 10 000 kr 100 000 kr
2020-01-25 Amortering januari (-) 10 000 kr 90 000 kr
2020-02-25 Amortering februari (-) 10 000 kr 80 000 kr
2020-04-25 Amortering mars (-) 50 000 kr 30 000 kr
2020-05-25 Utökning av lån (+) 25 000 kr 55 000 kr

På det här sättet får vi samma dagsaktuella värde i tabell 3 som i tabell 1 fast med en längre historik vilket var önskvärt. :+1:

Ändringarna gör du rent praktiskt via skuldöversikten

För att göra ovanstående förändringar använder du med fördel översikten för den enskilda skulden. Där finner du alla transaktionerna i en tabell som liknar den ovan. Därefter klickar du på den transaktion som du vill ändra och därefter byter belopp och datum.

Bild 2. Översikten för en skuld där du kan se tabellen med alla transaktioner.

Genom att klicka på en av transaktionerna så kan du öppna den och redigera både datum och belopp.

Frågor, funderingar eller kommentarer?

Klicka gärna på “svara” nedan om det är något du undrar eller har en fundering kring. Vi läser alla kommentarer och svarar på de flesta så fort vi kan.

:arrow_left: Tillbaka till innehållsförteckningen