Så beräknas och korrigeras värdet på en tillgång

Tillgångar: så beräknas och korrigeras värdet på en tillgång

I den här fördjupningsartikeln går vi genom hur Spirecta beräknar värdet på en tillgång baserat på historiska transaktioner. Det är relevant inte bara för förståelsen, men även t.ex. om man inte får det dagsaktuella värdet att stämma mellan Spirecta och verkligheten.

Spirecta räknar det dagsaktuella värdet på tillgången som summan av alla transaktioner över tid. Nedan följer ett exempel på ett vanligt sparkonto som fylls på med ett månadssparande.

Datum Beskrivning Belopp Dagsaktuellt värde
2020-01-01 Startvärde 100 000 kr 100 000 kr
2020-01-25 Månadssparande januari 2 000 kr 102 000 kr
2020-02-25 Månadssparande februari 2 000 kr 104 000 kr
2020-03-25 Månadssparande mars 2 000 kr 106 000 kr
2020-04-25 Månadssparande april 2 000 kr 108 000 kr

Tabell 1. Exempel på hur Spirecta räknar dagsaktuell värde på en tillgång baserat på historiska transaktioner.

Det vill säga det borde inte vara några oklarheter. Värdet på skulden per 2020-04-25 i exemplet ovan i Spirecta är 108 000 kr och det stämmer med verkligheten.

Låt oss komplettera med värdeförändring och uttag

Problemet är att de flesta tillgångar inte beter sig som ett sparkonto där värdet är mer eller mindre samma. Snarar är det så att värdet variera för varje givet ögonblick. Extra tydligt är det i en tillgång i form av t.ex. aktier eller fonder. Låt oss därför ta samma exempel som ovan men komplettera med månadssparande och värdeförändring.

För att göra det realistiskt så tar vi slutvärdet den siste varje månad, då väldigt få användare uppdaterar Spirecta med värdet varje dag. Det är inte realistiskt för de flesta av oss.

Datum Beskrivning Belopp Dagsaktuellt värde
2020-01-01 Startvärde 100 000 kr 100 000 kr
2020-01-25 Månadssparande januari 2 000 kr 102 000 kr
2020-01-31 Värdeförändring januari 3 500 kr 105 500 kr
2020-02-25 Månadssparande februari 2 000 kr 107 500 kr
2020-02-28 Värdeförändring februari -1 500 kr 106 000 kr
2020-03-25 Månadssparande mars 2 000 kr 108 000 kr
2020-03-31 Värdeförändring mars 7 000 kr 115 000 kr
2020-04-25 Uttag april 5 000 kr 110 000 kr

Tabell 2. Komplettering av tabell 1 med värdeförändringar.

Det som är lite speciellt här är att “Värdeförändring MÅNAD” sätt som en skillnad mot det senaste dagsaktuella värdet. Det vill säga om vi tar “Värdeförändring januari” så har jag den 31 januari:

  1. Logga in på mitt konto på banken
  2. Sett att värdet på banken är 105 500 kr
  3. Sett att senaste värde i Spirecta är 102 000 kr
  4. Räknat ut att jag ska skapa en värdeförändrings-transaktion om 3 500 kr (=105 500 - 102 000 ).

Transaktionen i steg 4) kan du antingen skapa manuellt via “Lägg till en inkomst/utgift” eller genom att använda “Uppdatera värde”-funktionen. Skillnaden mellan de två är att du i det senare alternativet slipper göra matten i steg 4. Spirecta gör adet automatiskt åt dig.

Flera sätt att sätta eller förändra ett värde på en tillgång

Värdet på en tillgång i Spirecta kan förändras på ett par olika sätt. Alla transaktioner nedan kan du göra genom “Lägg till inkomst/utgift”-guiden inne i Spirecta.

Bild 1. De sex olika typerna av en transaktion som förändrar värdet på en tillgång

1) Genom en inkomst som t.ex. en lön . Ett värde på ett bankkontot ökar med hjälp av en inkomst som t.ex. en lön. Man får en lön av arbetsgivaren som sätts in på lönekontot som får ett högre saldo.

2) Genom en utgift som betalas från kontot . I slutet av månaden betalar vi en faktura som sänker saldot på bankkontot. Alternativt att vi har ett bankkort (ej kreditkort) som vi antingen har fyllt på i förväg eller som är direkt kopplat till kontot där utgifter tas pengar.

3) Genom en överföring till annat konto . Ett saldo förändras också genom att vi för över pengar från ett konto till ett annat. Egentligen ganska likt en utgift, bara att det mottagande kontot är vårt eget.

4) Genom en återbetalning av en köpt vara . En lite mer ovanlig transaktion men som de flesta av oss varit med om är en retur eller återbetalning av pengar. Man köper en vara på Kjell & Co. som man sedan lämnar tillbaka och får pengarna tillabaka för.

5) Värdeökning . Inget konstigt, fonderna stiger i värde, och därmed ökar värdet på tillgången och saldot blir högre än tidigare.

6) Värdeminskning . Inget heller något konstigt, fonderna faller i värde, och därmed minskar värdet på tillgången och saldot blir högre än tidigare.

Specialvarianter - värdeförändring genom inkomst/utgift eller ej

Vissa av våra användare tänker i företagsbokföringstermer och där är alltid en värdeförändring även kopplad till en inkomst. T.ex. om vi ökar värdet på en tillgång med aktier så sker det genom en “finansiell inkomst”. På samma sätt som en värdeminskning sker genom t.ex. en avskrivning.

Det går att göra i Spirecta men vi anser att det komplicerar det för mycket för den vanliga användaren. Därför har vi valt att bygga verktyget som att en värdeminskning / värdeökning bara påverkar den specifika tillgången. Det blir ingen inkomst eller utgift när man ändrar värdet på en tillgång.

För dig som är bokföringsmässigt bevandrad så bokar vi helt enkelt värdeförändringen mot specialkontot eget kapital. Något som inte är möjligt eller ens lagligt i företagsbokföring. Vill man göra en värdeförändring mot ett inkomst/utgiftskonto i Spirecta då är det bara att antingen lägga in transaktionen som en inkomst/utgift eller som en manuell debet/kredit-transaktion.

Problem kan uppstå när man för in historiska transaktioner före ett tidigare startdatum

Ett inte ovanligt problem är att man har situationen som ovan och bestämmer sig för att importera transaktioner även för 2019 för att få mer historisk data att jämföra med. Det vill säga att vi lägger till två transaktioner i november och decemer 2019.

Datum Beskrivning Belopp Dagsaktuellt värde
2019-11-25 Månadssparande november 2 000 kr 2 000 kr
2019-12-25 Månadssparande december 2 000 kr 4 000 kr
2020-01-01 Startvärde 100 000 kr 104 000 kr
2020-01-25 Månadssparande januari 2 000 kr 106 000 kr
2020-01-31 Värdeförändring januari 3 500 kr 109 500 kr
2020-02-25 Månadssparande februari 2 000 kr 111 500 kr
2020-02-28 Värdeförändring februari -1 500 kr 110 000 kr
2020-03-25 Månadssparande mars 2 000 kr 112 000 kr
2020-03-31 Värdeförändring mars 7 000 kr 119 000 kr
2020-04-25 Uttag april 5 000 kr 114 000 kr

Tabell 3. Exempel på hur Spirecta räknar dagsaktuell värde på en tillgång baserat på historiska transaktioner och två transaktioner före ett tidigare startvärde.

Som du ser nu blir det dagsaktuella värdet den 25 april 2020 annorlunda än i tabell 2, vilket kanske inte är meningen. Rekommendationen i det här fallet är att gå ändra startvärde transaktionen till att börja t.ex. 1 november 2019 och sätta värdet till 96 000 kr. Då skulle vi fått en tabell enligt nedan:

Datum Beskrivning Belopp Dagsaktuellt värde
2020-11-01 Startvärde 96 000 kr 96 000 kr
2019-11-25 Månadssparande november 2 000 kr 98 000 kr
2019-12-25 Månadssparande december 2 000 kr 100 000 kr
2020-01-25 Månadssparande januari 2 000 kr 102 000 kr
2020-01-31 Värdeförändring januari 3 500 kr 105 500 kr
2020-02-25 Månadssparande februari 2 000 kr 107 500 kr
2020-02-28 Värdeförändring februari -1 500 kr 106 000 kr
2020-03-25 Månadssparande mars 2 000 kr 108 000 kr
2020-03-31 Värdeförändring mars 7 000 kr 115 000 kr
2020-04-25 Uttag april 5 000 kr 110 000 kr

Tabell 4. Korrigering av tabell 3 genom att flytta starttransaktionen till innan det första månadssparandet.

På det här sättet får vi samma dagsaktuella värde i tabell 4 som i tabell 2 fast med en längre historik vilket var önskvärt. :+1:

Ändringarna gör du rent praktiskt via skuldöversikten

För att göra ovanstående förändringar använder du med fördel översikten för den enskilda skulden. Där finner du alla transaktionerna i en tabell som liknar den ovan. Därefter klickar du på den transaktion som du vill ändra och därefter byter belopp och datum.

Bild 2. Översikten för en skuld där du kan se tabellen med alla transaktioner.

Genom att klicka på en av transaktionerna så kan du öppna den och redigera både datum och belopp.

Du kan välja att bokföra värdeförändring som en inkomst eller ej

När det gäller värdeförändringar så finns det två olika sätt våra användare gör. De har båda sina för- och nackdelar.

Värdeförändringen bokförs som en inkomst . Det vill säga att när vi har en värdeförändring enligt tabellen ovan så bokar man det mot ett inkomstkonto t.ex. “Värdeförändring finansiella tillgångar”. Det motsvar hur man gör i företag där man t.ex. bokför en värdeförändring mot en finansiell intäkt på ett 80-konto.

Fördelen med det sättet är att man direkt kan sätta t.ex. sina löneinkomster i relation till sina inkomster från kapital. Nackdelen är att man ofta i Spirecta bokför lön efter skatt medan kapitalinkomsterna är ofta innan skatt. På samma sätt kan det vid stora månatligt svängningar ge väldigt stor utslag åt båda hållen. T.ex. säg att du har en värdeförändring på 50 000 kr så kan det lätt ha en stor påverkan mot andra inkomster och utgifter i månaden.

Värdeförändringen bokförs bara mot tillgången (rekommenderas) . I det här scenariot som vi rekommenderar och har förinställt så bokför man inte värdeförändringen mot något annat konto än bara tillgången. Det vill säga att värdeförändringen av en tillgång påverkar inget annat konto i Spirecta. Det är dessutom både enklare att göra och förstå.

Frågor, funderingar eller kommentarer?

Klicka gärna på “svara” nedan om det är något du undrar eller har en fundering kring. Vi läser alla kommentarer och svarar på de flesta så fort vi kan.