Systemkategorin: Eget kapital

Eget kapital i Spirecta och en privatekonomi

I klassisk företagsbokföring definieras eget kapital som värdet av alla tillgångar minus värdet på alla skulder. Det vill säga enligt följande formel.

Eget kapital = Tillgångar - Skulder

Tolkningen av eget kapital i företagsredovisning hänvisar till det värdet som ägarna av företaget har. På det sättet kan man se det som själva nettoförmögenheten. Det är också det egna kapitalet som gör att balansräkningen balanserar, det vill säga att:

Tillgångar - Skulder - Eget kapital = 0

I en privatekonomi behöver fortfarande balansräkningen också balansera, men det är inte logiskt med konceptet “eget kapital” som det är för ett företag. Därför har vi behövt göra vissa anpassningar av Eget kapital-kontot.

Så här relaterar Spirecta till eget kapital

I Spirecta har vi valt att göra det egna kapitalet till en systemkategori. Det vill säga att den finns där, men den finns dold i bakgrunden. Istället visar vi bara dina tillgångar och skulder eftersom det är så vi är vana att se vår ekonomi.

När du skapar ditt konto på Spirecta så skapas automatiskt en skuld som heter “Ditt eget kapital”. Den här döljs sedan och visas inte i skuldöversikterna eller i någon av rapporterna.

Det är även det här kontot som Spirecta använder som motkonto när du vill göra en förändring (t.ex. värdeförändring av en tillgång, skuld) utan att att välja ett motkonto.

Eget-kapital är kritiskt för att Spirecta ska fungera

För att det ska gå ihop matematiskt behöver det således finnas ett eget kapital-konto och du behöver dessutom berätta för Spirecta vilket det är. Notera att det här sköts automatiskt och den enda gången du egentligen behöver göra en förändring är om du har valt att radera all data och vill börja om.

Du ställer in Eget kapital-kontot via Inställningar -> Din ekonomi -> Konto för eget kapital. Se bild nedan:

Så här skapar du ett Eget kapital-konto

För at skapa ett Eget kapital-konto som du kan ställa in under inställningar så gör du som följer:

  1. Skapa en skuldgrupp om du inte har gjort det. Döp den till t.ex. “Eget kapital”
  2. Skapa en skuld. Döp den till “Eget kapital (systemkonto)”.
  3. Gå till Inställningar -> Din ekonomi.
  4. Under “Konto för eget kapital”, välj den nyligen skapade skulden
  5. Klicka på spara

Om du har några frågor eller funderingar. Svara i tråden nedan.

Relaterade artiklar

Du kan även ha glädje av följande artiklar: