Tabelltext i Aktiv och passiv resultatrapport fel

Rapporten “Aktiva och passiva inkomster i absoluta tal” visar felaktiga titlar för tabeller (hoppas jag :slight_smile: )

inkomster-vyn ger detta:
reports.performance.active_passive_report.title_incomeAmounts

Utgifter-vyn ger detta:
reports.performance.active_passive_report.title_expenseAmounts