Uppdatera värde på tillgång i oväntad ordning ger oväntade transaktionsbelopp

Hej

Brasklapp: Det finns risk att detta bara är “skit bakom spakarna” eftersom jag är ny användare av Spirecta.

Jag testade att lägga in det från Booli uppskattade värdet på mitt hus i Spirecta. Uträkningarna blev lite konstiga och jag får känslan av att Spirecta blandade ihop något när jag i Tillgångar trycker på “Uppdatera värde” på mitt hus. Lägger jag in ett uppskattat värde som har ett tidigare datum än det senaste uppskattat värde så verkar beräkningarna bli lite fel.

Jag försöker återge vad jag gjorde så noggrant som möjligt:

 1. Först lade jag in startvärdet på huset, 3750tkr per 2019-07-01.
 2. Efter det lade jag in det senaste uppskattade värdet från Booli, vilket är 4790 tkr per 2021-11-03.
 3. Sist lade jag in ett tidigare uppskattat värde från Booli, vilket är 4250 tkr per 2020-12-02.

Nu fick jag följande transaktioner:

Datum    Belopp  Saldo
2021-11-03 1040 tkr 4250 tkr
2020-12-02 -540 tkr 3210 tkr
2019-07-01 3750 tkr 3750 tkr

…men jag förväntade mig följande transaktioner:

Datum    Belopp  Saldo
2021-11-03  540 tkr 4790 tkr
2020-12-02  500 tkr 4250 tkr
2019-07-01 3750 tkr 3750 tkr

Hej!

Välkommen till Spirecta-forumet.

Ja, det är förväntat beteende baserat på hur Spirecta beräknar värdet av tillgångar. Spirecta beräknar nämligen (som i all bokföring) värdet som summan av alla historiska poster. Det vill säga att man anger alltid en differens.

Om jag återskapar hur Spirecta tolkade dina transaktioner.

Transaktion #1

Datum Belopp Värde
2019-07-01 3 750 000 3 750 000

Korrekt enligt Spirecta och dig.

Transaktion #2

Datum Belopp Värde
2019-07-01 3 750 000 3 750 000
2021-11-03 1 040 000 4 790 000

Korrekt enligt Spirecta och dig.

Transaktion #3

Datum Belopp Värde
2019-07-01 3 750 000 3 750 000
2021-11-03 1 040 000 4 790 000

Här blir det fel eftersom det senaste värdet som Spirecta utgår från nu är: 4 790 000 SEK och när du anger 4 250 000 SEK så blir differensen (4250 - 4790 = -540). Det vill säga att spirecta summerar alla beloppen för att få värdet.

Datum Belopp Värde
2019-07-01 3 750 000 3 750 000
2020-12-02 -540 000 3 210 000
2021-11-03 1 040 000 4 250 000

Precis som du beskriver, vilket inte är det som du önskade. Det är ett problem som uppstår när man lägger in “historiska” värden tidigare än det senaste värdet. Jag har beskrivit det i detalj här i manualen.

Det korrekta i ditt fall är således att lägga transaktionen i ordningen som du föreslår:

Eller ändra på de befintliga transaktionerna så att beloppen uppstår. Spirecta kan nämligen tyvärr inte gå in och ändra på en framtida transaktion till följd av en ändring i en historisk transaktion.

Hoppas det var en förklaring om än inte en perfekt lösning.