Uppdatera värdet på en skuld eller tillgång

Uppdatera värdet på en skuld eller tillgång

När du ska uppdatera värdet på en tillgång eller skuld så kan du göra det på framförallt två sätt. Du kan antingen använda:

  1. Guiden för att uppdatera värdet på en tillgång eller en skuld
  2. Eller, ändra värdet manuellt genom att skapa en manuell transaktion

Oavsett vilket sätt du använder är det viktigt att förstå hur det fungerar rent bokföringstekniskt och skillnaderna och likheterna mellan de två sätten - även om slutresultatet är precis samma.

I bokföring utgår man från förändringarna

När man uppdaterar och bokför värdet på en tillgång eller en skuld så arbetar man med förändringar. Det vill säga att om värdet på en tillgång sedan tidigare är 100 och värdet idag är 110, så bokför man förändringen om 10. Bokföringssystemet kommer sedan addera 10 till 100 och få slutresultatet 110.

På det här sättet kan man nämligen hålla koll på vad de olika värdena var historiskt. På samma sätt gör man om man vill öka eller minska värdet på en skuld.

Uppdatera värdet genom guiden (sätt nuvärde)

Om du använder guiden (tillgång eller skuld) för att uppdatera ett värde så kommer den att visa värdet på tillgången idag. Du skriver in ett nytt dagsaktuellt värde och Spirecta räknar ut differensen, ber dig bekräfta den och sparar den åt dig.


Uppdatera värdet genom en manuell transaktion

Om du använder den manuella guiden så kan du själv mata in differensen och spara det nya värdet. I fältet “Vilken typ av transaktion?” väljer du då den förändring som du önskar.

Relaterade artiklar

Du kan även ha glädje av följande artiklar:

Hej Jan,
Jag har laddat över från Balansbladet och får då inte fram “Uppdatera värde” på några andra tillgångar än den jag lade till här i Spirecta. Bugg eller behöver jag göra något för att det ska vara möjligt?

Det beror på at det finns två sätt att uppdatera värdet på. Det ena är genom knappen uppdatera värdet och det andra är genom att göra det indirekt via överföringar från och till kontot.

I det här fallet har den satt som standard att göra det indirekt via överföringar. Du kan dock ändra det genom att:

  1. Välj “Administrera” i menyn “Tillgångar och skulder” (direktlänk)
  2. Klicka på ändra på respektive tillgång
  3. Klicka dig fram till steg 3. för att uppdatera tillgången
  4. I Steg 3. Klicka fram “Visa ytterligare alternativ”
  5. Under “Övriga alternativ”, klicka i “Tillåt direkt uppdatering av värdet”

När du har gjort det, då kommer “Uppdatera värde”-knapparna fram på tillgången.

Se bilden nedan:

Återkom om det skulle vara något mer!

Tack för att du använder Spirecta!
Jan