Värde per månad är fel i Resultatrapporten

I resultatrapport per utgiftskategori blir uträkningen “Per månad” fel om det finns månader med värdet 0. Då räknas inte den månaden öht, verkar det som.

Vi pratade om detta i en annan tråd också. Vi verkar alla ha lite olika åsikter om hur funktionen borde fungera!