Värdeförändring på 0 ger värdeminskning

När man uppdaterar värdet på en tillgång och anger nytt värde som är detsamma som det tidigare värdet säger spirecta under Alla transaktioner att det är en värdeminskning och visar röda siffror. Jag har inte kollat andra ställen om vad det står där. Värdet på förändringen är dock 0,00 kr. Det här tycker jag är vilseledande och jag skulle önska att det istället står något i stil med “Värdeuppdatering: oförändrat värde” och visar svarta siffror så att jag direkt förstår vad det handlar om.

1 gillning