Värdeförändring på 0 ger värdeminskning

När man uppdaterar värdet på en tillgång och anger nytt värde som är detsamma som det tidigare värdet säger spirecta under Alla transaktioner att det är en värdeminskning och visar röda siffror. Jag har inte kollat andra ställen om vad det står där. Värdet på förändringen är dock 0,00 kr. Det här tycker jag är vilseledande och jag skulle önska att det istället står något i stil med “Värdeuppdatering: oförändrat värde” och visar svarta siffror så att jag direkt förstår vad det handlar om.

2 gillningar

Det här är tyvärr följden av en bugg som skapade transaktioner med noll i värden. Det ska egentligen inte gå. Så mitt tips är tyvärr att radera dem. Sorry!

Hur är det tänkt framöver? Ska man kunna uppdatera värde på en tillgång/skuld med förändringen noll?

1 gillning

Supersent svar, nej, det är inte tanken. Har inte värdet på en tillgång / skuld förändrats, så gör man inget med det. :+1: