Värden laddas inte in i rapporter

Värdena i tabellen för balansräkningens utveckling över tid, tillgångar typer, grupper, tillgångar, skulder grupper, skulder typer-vyerna laddas inte in. Se den röda rutan i botten av bilden. Det är så i andra typer av rapporter också.

I vissa vyer, förmögenhet, tillgångar översikt samt skulder översikt laddas in.


Använder safari på en iPad.
Jag har gjort en liknande delrapport tidigare men då hade jag en dator.

Tack! kommer fixas vecka 1-2 i januari. Ligger i vår kö. :slight_smile: