Varför visas inte balansräkningen över tid i tabell?

Resultatrapport över tid visar en tabell över den valda tidsperioden, men resultaträkningen visar inte en tabell utan har en drop-down-lista. I grafen visas det över tid- månad för månad, i tabellen nedan får vi nöja oss med en månad. Varför inte i tabellform också?

Bra feedback! Det beror på att de är olika gamla. Just de två balansrapporterna och sparkvotsrapporten är de jag är minst nöjd med för tillfället. Så de ligger på att uppdatera listan. :+1:

Perfekt! Tjugotecken